Syfilis antilipide og antitreponemale antistoffer (udvidet STS) (RPR)

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Positiv screentest for syfilis. Patient er kendt med tidligere syfilis, re-infektion mistænkes. Analyserne bruges som aktivitetsmarkører.

 
2) 
Rekvisition

WebReq: udbydes ikke til praksis

 

Best/Ord: DNK05249


 
3) 
Prøvemateriale

Blod uden tilsætning eller plasma, 3 - 5 ml. Mindste volumen 1 ml. 

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Vacuette gelglas gold3.5

 Se datablad for Treponema pallidum antistoffer (screentest)


 
5) 
Transport/holdbarhed

Evt. i kølekasse.

Ved forsendelse med postvæsenet; i svarkuvert med indlæg i henhold til anvisninger fra Klinisk Mikrobiologisk Afdeling. Opbevaring i køleskab (4 - 8° C).

 
6) 
Svartid

Svar afgives indenfor en uge fra modtagelse af prøven i Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.


 
7) 
Analyse

Undersøgelsens navn: Syfilis antilipide og antitreponemale antistoffer (udvidet STS)

Analysen er kvalitativ, og de positive fund udtitreres.

 

RPR, Rapid Plasma Reagin card test, er en modificeret VDRL. Reagin-antistoffer i serum binder til cholesterol/cardiolipin/lecithin, og resultatet ses makroskopisk i form af sorte klumper. Serum fortyndes 2-fold, og titer er den reciproke værdi af højeste fortynding med makroskopiske klumper. DebenDiagnosticsLtD, UK.


 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Analysen besvares kvantitativt, og svares ud med titer: 0,1,2,4,8,16 …

 
9) 
Princip for analysen

RPR er en ikke-treponemal flokkulationstests til påvisning af reagin antistoffer i serum. Testen er kvalitativ, og de positive udtitreres til endepunkt.

 
10) 
Konfirmation

Nej

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Inkubationstid for syfilis er ca. 3 uger, men kan variere fra 9 dage til 90 dage.
RPR kan være 2 - 4 uger om at blive positive efter smitte. Testen bør gentages i tilfælde af kendt eksposition i tilfælde af negative resultater.

Testene anvendes til at vurdere, om en patient med tidligere syfilis er re-inficeret.

Tidligere syfilis beskytter ikke mod re-infektion.

En positiv screentest hos en person, der ikke er kendt med tidligere syfilis, bør altid bekræftes med "fuld undersøgelse". Der henvises til datablad for "fuld undersøgelse".

 
12) 
Sensitivitet/specificitet

RPR: Sensitivitet og specificitet ikke oplyst.

Generelt for RPR gælder, at sensitivitet i primærstadiet er 86 %, 100 % i sekundærstadiet, 98 % i latent-stadiet og 73 % i senstadiet. (SSI).

 
13) 
Kvalitetskontrol

Ekstern QC: 
Serologi panel 2 gange årligt fra NEQAS, UK.

 
14) 
Måleområde

Ikke relevant

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

Ja / nej

 
16) 
Andre oplysninger

Ikke relevant

 
17) 
Baggrund

Der henvises til datablad for Treponema pallidum antistoffer (screentest).

 
18) 
Litteratur

  1. Package insert fra producenten (RPR: DebenDiagnosticsLtd.)

20.02.2024