Sædprøve - Dyrkning og resistens

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation


Analysen anbefales sammen med første stråleurin ved mistanke om infektion i prostata. Udredning af prostatitis.

Sæd og første stråleurin sendes som to separate prøver.

 
2) 
Rekvisition

WebReq: Dyrkning og resistens, sæd

 

Best/ord: 10011


Undersøgelse: Dyrkning og resistens

Prøvekategori: Pus og sekreter

Materiale: Sæd

 
3) 
Prøvemateriale

Sæd

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning
  

Sæd sendes i ESwab (lyseblåt låg) eller sterilt spidsglas.


 
5) 
Transport/holdbarhed

Prøven skal transporteres til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling umiddelbart efter

prøvetagning og skal være modtaget senest 2 døgn efter prøvetagning.

Inden transport opbevares prøven ved 2-8° C.

 
6) 
Svartid

1 -2 dage efter modtagelse.

 
7) 
Analyse

Dyrkning og resistens

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Fund af patogen bakterie samt resistensbestemmelse.

 
9) 
Princip for analysen

Prøven udsås på næringsholdige medier, (blodplade, blåplade, biplade samt resistensplade) og vækst identificeres og resistensbestemmes.

 
10) 
Konfirmation

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Ved behov for tolkning af fund, kan vagthavende mikrobiologi på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling kontaktes alle dage i tidsrummet 8 – 22.

Hospital tlf. 3862 6443.

Praksis tlf. 3862 6445.


 
12) 
Sensitivitet/specificitet

 
13) 
Kvalitetskontrol

Følger laboratoriets kvalitetsprocedurer

 
14) 
Måleområde

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

 
16) 
Andre oplysninger


For at udrede evt. prostatitis anbefales det, at der samtidig (men som separat prøve) sendes første stråleurin efter prostatamassage til dyrkning og resistens. Ligeledes kan man udrede prostatitis patienter for chlamydia, gonoré og evt. Ureaplasma.

Se særskilte datablade.


 
17) 
Baggrund

Kronisk prostatitis er en invaliderende tilstand, som berører ca. 10 % af mænd i alle aldre. Det er derfor vigtigt, at mænd med symptomer på prostatitis, har mulighed for udredning af mulige agens, da der kan være behov for antibiotisk behandling over længere tid.


 
18) 
Litteratur

  1. Prostatitis, Epididymitis, and Orchitis. Mandell et. al. Principles and Practice of Infectious Diseases. 7.th.ed. 2010, 1521-1527
  2. Bradley et al. Bacterial prostatitis. Curr Opin Infect Dis. 2016, 29:86-91
  3. Budia et al, Value of semen culture in the diagnosis of chronic bacterial prostatitis: a simplified method, Scand J Urol Nephrol, 2006 40(4)326-31
  4. Magriet al Semen analysis in chronic bacterial prostatitis. Diagnostic and therapeutic implications. Asian Journal of Andrology 2009,11,461-77

29.09.2021