Tarmpatogene parasitter undersøgelse for

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Analysen anbefales ved mistanke om infektion med Cryptosporidium spp, Entamoeba histolytica eller Giardia intestinalis.

 
2) 
Rekvisition

WebReq: Tarmpatogene parasitter undersøgelse for


SP- Best/Ord: 59110


Undersøgelse: Tarmpatogene parasitter undersøgelse for

Materiale: Podning

Lokalisation: Rektum

 
3) 
Prøvemateriale

Podning fra rektum

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Rektal podning tages med den podepind med børste, der følger med prøvesættet fecalSwab (orange låg)
  • Tag rektalpodning med podepinden fra endetarmen. (Podepinden må ikke føres mere end 2 cm op i endetarmen). Røret skal endelig ikke fyldes op med fæces

  • Skru låget af plastglasset og stik podepinden med spidsen først ned i transportmediet. Knæk podepinden ved den farvede linje, lad podepinden blive i røret, skru låget på, så det er tæt

  • Sæt stregkodeetiketten fra prøvetagningsblanketten på, på langs af røret

  • Send prøven til laboratoriet


 
5) 
Transport/holdbarhed

Prøven skal transporteres til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling umiddelbart efter prøvetagning og skal være modtaget senest 3 døgn efter prøvetagning.

Inden transport opbevares prøven ved 4° C.

 
6) 
Svartid

Analysen udføres alle dage.

Gennemsnitlig svartid fra modtagelse: under 3 dage.

 
7) 
Analyse

In-house multiplex PCR analyse, der detekterer Cryptosporidium spp, Entamoeba histolytica og Giardia intestinalis.

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Positiv: Cryptosporidium spp, OG/ELLER Entamoeba histolytica OG/ELLER Giardia intestinalis DNA påvist.

Negativ: Cryptosporidium spp, Entamoeba histolytica og Giardia intestinalis DNA ikke påvist.

 
9) 
Princip for analysen

Multiplex kvalitativ Realtime Nukleinsyre Amplifikation (Polymerasekæde-reaktion, PCR) på LightCycler TaqMan platform.
Opformerede PCR produkter identificeres ved probehybridisering.

 
10) 
Konfirmation

Analysen konfirmeres ikke.

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Vagthavende læge, KMA 445: Hospital tlf.  3862 6443, praksis tlf. 3862 6445

 
12) 
Sensitivitet/specificitet

Sensitivitet: Den analytiske sensitivitet valideret overfor og på niveau med et kommercielt assay (TIbMolBiol), hvor sensitiviteten er fastlagt til ti genomkopier af henholdsvis Cryptosporidium spp, Entamoeba histolytica og Giardia intestinalis.

I et studie udført af den kommercielle producent på fæcesprøver fra 744 patienter med diarré fandtes følgende sensitivitet/specifictet: Cryptosporidium spp (100% / 100%), Entamoeba histolytica (100% / 100%) og Giardia intestinalis (97,7% / 94,6%).


Specificitet: Analysen detekterer ikke andre mikroorganismer.

 
13) 
Kvalitetskontrol

Intern QC:
Intern hæmningskontrol inkluderes i hver prøve. Negative kontroller, samt positive Cryptosporidium spp, Entamoeba histolytica og Giardia intestinalis kontroller inkluderes i hver analysekørsel.


Ekstern QC:

Afdelingen deltager i et QCMD program.

 
14) 
Måleområde

Ikke relevant

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

Nej

 
16) 
Andre oplysninger

Sædvanligvis er én negativ analyse tilstrækkelig til at udelukke infektion med Cryptosporidium spp, Entamoeba histolytica eller Giardia intestinalis. Hvis patientens symptomer persisterer trods negativ analyse for Tarmpatogene parasitter, kan en ny undersøgelse overvejes.

 
17) 
Baggrund

DNA baseret diagnostik som primær diagnostik af gastrointestinale parasitter er mere sensitiv og mere specifik end traditionel direkte mikroskopi.

 
18) 
Litteratur

  1. Bruijnesteijn van Coppenrat et al: Parasitological diagnosis combining an internally controlled real-time PCR assay for the detection of four protozoa in stool samples with a testing algorithm for microscopy. Clin Microbiol Infect 2009; 15: 869-874.
  2. Desuden internt dokumentstyrede laboratorie- og lægeinstrukser.

25.08.2022