Toxoplasma gondii IgG IgM (sygdom?)

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Analysen anbefales ved mistanke om primær infektion med Toxoplasma gondii.

Ved reaktivering hos patienter med svær immundefekt (fx HIV/AIDS), har undersøgelsen begrænset værdi.

 
2) 
Rekvisition

WebReq: Toxoplasma gondii-antistof;P


Best/Ord: NPU12259


 
3) 
Prøvemateriale

Blod uden tilsætning eller plasma, 3 - 5 ml. Mindste prøvevolumen er 1,0 ml. 

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Vacuette gelglas gold3.5
 
5) 
Transport/holdbarhed


Prøven skal transporteres til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling umiddelbart efter prøvetagning. Inden transport opbevares prøven ved 2-8° C.

Prøven kan opbevares ved 2-8° C i op til 7 døgn. Ved behov for længere opbevaring før testning, kan prøven fryses ved - 20° C.


 
6) 
Svartid

Analysen udføres dagligt på hverdage.

Gennemsnitlig svartid fra modtagelse: under 4 dage

 
7) 
Analyse

Elecsys Cobas Toxo IgM og Elecsys Cobas Toxo IgG (Roche Diagnostics)

VIDASR TOXO IgG Avidity (BIOMERIEUX).

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

IgM og IgG svarTolkning
Positiv: IgM / IgG antistoffer er tilstede
Negativ:  IgM / IgG antistoffer er ikke tilstede

Analyseresultat

Tolkning og yderligere analyse

IgM IgG
Negativ Negativ Ikke inficeret  Gravide er ikke beskyttet af antistoffer
Positiv
Negativ Mulig aktuel infektion Ny prøve om 2-3 uger
Positiv
PositivAktuel/nylig infektion  Sendes videre til Toxoplasmose IgG Aviditetstest
Negativ PositivTidligere infektion


 

Toxoplasma gondii IgG aviditetssvar  Tolkning
Lav aviditetForenelig med primær toxoplasmose for mindre end 4 mdr.  siden
Moderat aviditetForenelig med nylig primær toxoplasmose
Høj aviditetTidligere infektion. Primær toxoplasmose for mere end 4 mdr. siden.

 
9) 
Princip for analysen

IgG og IgM:
Prøverne analyseres ved Elektrokemiluminescens immunoassay på en COBAS6000 analyserobot (Roche Diagnostics). For IgM ved μ‑absorptionsanalyseprincip. For IgG ved Sandwichprincip. Udføres på en COBAS6000 analyserobot (Roche Diagnostics)


Aviditet:

Prøven analyseres på en VIDAS Analyserobot (BIOMERIEUX).

Princippet ved undersøgelsen er at vurdere bindingsstyrken mellem antigen og antistof af typen IgG. Denne binding kan brydes ved påvirkning fra et dissocierende middel (f.eks. urea). I tilfælde af nylig infektion (indenfor 4 mdr.) kan denne binding let brydes (lavavide IgG antistoffer), hvorimod en infektion for mere end 4 mdr. siden er denne binding stabil, og kan ikke brydes (højavide IgG antistoffer).


 
10) 
Konfirmation

Prøver positive for både IgM og IgG analyseres videre med Toxoplasmose IgG aviditeststestning - VIDAS TOXO IgG Avidity.

Princip for analysen: er beskrevet ovenfor.


 
11) 
Vejledning/rådgivning

I tilfælde af en aktuel/nylig infektion hos en gravid, da vil en læge fra Klinisk Mikrobiologisk Afdeling telefonisk tage kontakt til rekvirenten med henblik på henvisning til fødested, med henblik på vurdering og evt. behandling.


 
12) 
Sensitivitet/specificitet

IgM:

Producenten anfører, at man blandt hhv. 785 og 390 prøver fandt en sensitivitet på hhv. 95,3 % og 98,8 %, og en specificitet på hhv. 98,9 % - 99,7 %. Rheumafaktor IgM påvirker ikke testresultatet.


IgG:

Producenten anfører, at man ved testning af 2225 prøver i 4 forskellige laboratorier fik en sensitivitet på 99,5 % -100 %, samt en specificitet på 98,8 % - 100 %.

 

IgG aviditet:

Producenten oplyser at 100% af prøver fra personer (i alt 190 personer) inficeret med Toxoplasma gondii indenfor 4 mdr. havde lavavide antistoffer.


 
13) 
Kvalitetskontrol

Intern QC:
Der anvendes analysekontroller / kalibratorer som beskrevet af leverandøren.


Ekstern QC:

Analysen indgår i laboratoriets program for ekstern kvalitetskontrol (NEQAS), som består i undersøgelse af eksterne kontrolprøver. 

 
14) 
Måleområde

Ikke relevant

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

Ja / Nej

 
16) 
Andre oplysninger

Bemærk:

Ved medfødt toxoplasmose ses hos ca. 10 % manglende påvisning af Toxoplasma gondi IgM antistoffer i den nyfødtes serum.

Rheumafaktorer påvirker ikke analysen.

 
17) 
Baggrund

Infektioner med parasitten Toxoplasma gondii er almindeligt udbredt hos mennesker og dyr og har normalt et subklinisk forløb. Afhængig af geografisk region har typisk 50 % af voksne dannet antistoffer og er beskyttet mod gentagen infektion. I Danmark har ca. 27 % af gravide kvinder tidligere haft en infektion og er dermed beskyttet mod reinfektion. 


En primær infektion med Toxoplasma gondii har stor betydning, hvis den opstår hos en gravid, idet fosteret kan inficeres via placenta. Konsekvensen kan være spontan abort, for tidlig fødsel eller fosterdød. Hos børn, der bliver født af Toxoplasma gondii inficerede mødre, kan endvidere ses en række alvorlige skader, fx hydrocephalus, chorioretinitis, intracerebral forkalkning og mental retardation.

 
18) 
Litteratur

  1. Ørbæk M, et al. Mistanke om toksoplasmose under graviditet Ugskr Læger 2020;182:V05190328 
  2. Mandell. Principles and Practice of Infectious Diseases 9th edi 2020
26.10.2022