Trichomonas vaginalis Dyrkning

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Formodning om trichomoniasis ved fluor vaginalis med tegn på inflammation af vaginalslimhinden; kroniske infektioner er dog ofte symptomsvage. Der kan være dysuri som tegn på uretrit. Det hyppigste symptom hos mænd er svie og kløe ved urinrørsåbningen i forbindelse med urethrit. En del mænd samt nogle kvinder med trichomoniasis har kun milde eller ingen symptomer.

 
2) 
Rekvisition

WebReq: Trichomonas vaginalis Dyrkning

Best/Ord.: 40010

Undersøgelse: Trichomonas vaginalis Dyrkning

Materiale: Podning

Lokalisation: Cervix, urethra, vagina

 
3) 
Prøvemateriale

Podning/slimhinde-podning fra cervix, vagina, urethra.

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Slimhinde-sekret opsamles på podepind i ESwab (lyseblåt låg).
 
5) 
Transport/holdbarhed

Materialet sendes snarest til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.
Opbevares ved stuetemperatur (20 - 25° C) indtil hurtig forsendelse.


 
6) 
Svartid

Prøven besvares med et mikroskopisvar efter 4 døgns inkubation. 

 
7) 
Analyse

Dyrkning og mikroskopi

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Positiv: Vækst af Trichomonas vaginalis
Negativ: Ingen vækst af Trichomonas vaginalis


 
9) 
Princip for analysen

Mikroskopi efter opformering i Diamonds Substrat i 4 døgn.

 
10) 
Konfirmation

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Fund af Trichomonas vaginalis tolkes som tegn på behandlingskrævende infektion hos patienten og dennes partner.

Der bør desuden udredes for Chlamydia trachomatis og Neisseria gonorrhoea.

 
12) 
Sensitivitet/specificitet

 
13) 
Kvalitetskontrol

 
14) 
Måleområde

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

 
16) 
Andre oplysninger

 
17) 
Baggrund

Trichomonas vaginalis er en anaerob organisme (protozo), der er årsag til kønssygdommen trichomoniasis.

Vurderes på verdensplan som den hyppigste seksuelt overførte ikke-virale infektion med en prævalens fra 3 - 48 %. Prævalensen i DK er faldende. 

 
18) 
Litteratur

  1. Anbefalinger om forebyggelse, diagnose og behandling af seksuelt overførbare infektioner. Sundhedsstyrelsen. 2015
  2. Böcher et al. Diagnostik af vaginalt udflåd. Ugeskr Læger. 2018; 180: V03170229
  3. Intestinal and Urogenital Parasites. Manual of Clinical Microbiology. Jorgensen et al. 11th ed. 2015, p2413-2416.


28.09.2021