Trichomonas vaginalis Dyrkning

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Formodning om trichomoniasis ved fluor vaginalis, med tegn på inflammation af vaginalslimhinden; kroniske infektioner er dog ofte symptomsvage. Der kan være dysuri som tegn på uretrit. Det hyppigste symptom hos mænd er svie og kløe ved urinrørsåbningen i forbindelse med urethrit. En del mænd, samt nogle kvinder med trichomoniasis, har kun milde eller ingen symptomer.

 
2) 
Rekvisition

WebReq: Trichomonas vaginalis Dyrkning

Best/Ord.: 40010

Undersøgelse: Trichomonas vaginalis Dyrkning

Materiale: Podning

Lokalisation: Cervix, urethra, vagina

 
3) 
Prøvemateriale

Podning/slimhinde-podning fra cervix, vagina, urethra.

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Slimhinde-sekret opsamles på podepind i ESwab (lyseblåt låg).
 
5) 
Transport/holdbarhed

Materialet sendes snarest til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.
Opbevares ved stuetemperatur (20 - 25° C) indtil hurtig forsendelse.


 
6) 
Svartid

Prøven besvares med et mikroskopisvar efter 4-7 døgn. 

 
7) 
Analyse

Dyrkning og mikroskopi

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Positiv: Vækst af Trichomonas vaginalis
Negativ: Ingen vækst af Trichomonas vaginalis


 
9) 
Princip for analysen

Mikroskopi efter opformering i Diamonds Substrat i 4 døgn.

 
10) 
Konfirmation

Ikke relevant

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Fund af Trichomonas vaginalis tolkes som tegn på behandlingskrævende infektion hos patienten og dennes partner.

Der bør desuden udredes for Chlamydia trachomatis og Neisseria gonorrhoea.

 
12) 
Sensitivitet/specificitet

Ikke relevant

 
13) 
Kvalitetskontrol

Ikke relevant

 
14) 
Måleområde

Ikke relevant

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

Ikke relevant

 
16) 
Andre oplysninger

Ikke relevant

 
17) 
Baggrund

Trichomonas vaginalis er en anaerob organisme (protozo), der er årsag til kønssygdommen trichomoniasis.


Vurderes på verdensplan som den hyppigste seksuelt overførte ikke-virale infektion med en prævalens fra 3 - 48 %. Dog er prævalensen lav i Europa og prævalensen i DK er faldende.

 
18) 
Litteratur

  1. Anbefalinger om forebyggelse, diagnose og behandling af seksuelt overførbare infektioner. Sundhedsstyrelsen. 2015
  2. Böcher et al. Diagnostik af vaginalt udflåd. Ugeskr Læger. 2018; 180: V03170229
  3. Intestinal and Urogenital Parasites. Manual of Clinical Microbiology. Jorgensen et al. 11th ed. 2015, p2413-2416
  4. Rowley J et al. Chlamydia, gonorrhoea, trichomoniasis and syphilis: global prevalence and incidence estimates, 2016. Bull World Health Organ 2019 Aug 1;97(8):548-562


12.10.2023