Urindyrkning D+R

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Symptomer på urinvejsinfektion.

Undersøgelse af gravide for asymptomatisk bakteriuri.

 
2) 
Rekvisition

WebReq: Dyrkning og resistens,  Urin midtstråle (borsyre)

Best/Ord:  10011

Undersøgelse: Dyrkning og resistens

Materiale: Urin – midtstråle, urin fra kateter a demeuere, urin - engangskaterisation (steril teknik), urin fra nefrostomikateter og urin – suprapubisk punktur

Urin: .

 
3) 
Prøvemateriale

Midtstråleurin, diagnostisk kateterurin eller urin opsamlet ved steril suprapubisk blærepunktur foretrækkes. Alternativt, kun i nødstilfælde, kan urin fra kateter a demeure anvendes.

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Hospital: Monovette urindyrkningsglas, uden tilsætning af borsyre (gul).

 

Praksis: Monovette urindyrkningsglas tilsat borsyrepulver (grøn).

Borsyrepulveret opløses i urinen og stabiliserer den i op til 48 timer. Prøvemængden skal optimalt være 10 mL, hvis der modtages < 5 mL, kan bakteriernes overlevelse ikke garanteres og svaret skal derfor tages med forbehold.

 

Urin opsamles ved midtstråleteknik:

(for mænd og drenge trækkes forhuden tilbage før start af vandladningen, og for kvinder og piger holdes kønslæberne til side, - evt. ved at kvinden/pigen sidder omvendt på toiletsædet, og efter lidt vandladning holdes en beholder under strålen)

 • Midtstråleurin opsamles i engangsbæger/glas

 • Monovettens beskyttelseshætte fjernes og opsugningsspidsen monteres

 • Opsugningsspidsen sættes ned i urinopsamlingsbeholderen og stemplet trækkes tilbage til den gule/grønne ring, hvorved urin suges op i Monovetten

 • Monovetten vendes med spidsen opad og stemplet trækkes yderligere tilbage for at tømme opsugningsspidsen

 • Stempelstangen knækkes af og opsugningsspidsen afmonteres, begge kasseres

 • Beskyttelseshætten sættes på igen

 
5) 
Transport/holdbarhed

Hospital: Prøver sættes straks (< 1 time) i køleskab ved 4° C og opbevares dér indtil forsendelse.
Forsendes nedkølet så vidt muligt samme dag.


Praksis: Prøver opbevares indtil forsendelsen i køleskab ved 4° C.
Afhentes efter aftale med chauffør fra Logistik Glostrup.
Kan undtagelsesvis sendes mandag-onsdag i særlig prøvekuvert via et postcenter.

 
6) 
Svartid

Urindyrkninger:

 • Fra hospitaler: >90 % besvares på 2. hverdag efter modtagelse
 • Fra praksis: >65 % besvares på 2. hverdag efter modtagelse


 
7) 
Analyse

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Urinvejsinfektionsdiagnosen sikres almindeligvis ved nedenstående, sammenholdt med relevante kliniske fund:


 • Ved fund af ≥ 103 bakterier/mL af E. coli eller Staphylococcus saprophyticus
 • Ved fund af ≥ 104 bakterier/mL af andre typiske uropatogene mikroorganismer
 • Ved fund af ≥ 103 bakterier/mL af alle uropatogene mikroorganismer hos børn < 5 år
 • Ved fund af ≥ 102 bakterier/mL i suprapubisk udhentet urin eller urin fra nefrostomi kateter


 
9) 
Princip for analysen

Kvalitativ og kvantitativ aerob dyrkning og resistensbestemmelse på uselektive og selektive medier. Ved vækst af bakterier eller svampe undersøges disse til artsbestemmelse efter diverse mikrobiologiske principper. Der foretages kun undtagelsesvis anaerob dyrkning af urinprøver. Antibiotikafølsomheden undersøges ved diskdiffusion eller ved automatiseret metode.

 
10) 
Konfirmation

Konsistens i resultater, fx samme fund på flere medier.

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Hospital: Der henvises til rekommandationer fra Klinisk Mikrobiologisk Afdeling som "Antibiotika – dosering, forholdsregler og behandlingsrekommandationer - håndbog" på afdelingens hjemmeside: 


Antibiotikahåndbogen


For praksis findes vejledning på sundhed.dk:

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/praksisinformation/almen-praksis/hovedstaden/patientforloeb/forloebsbeskrivelser-icpc/a-alment-og-uspecificeret/antibiotikavejledning/

 
12) 
Sensitivitet/specificitet

Sensitivitet: 80-90 %

Specificitet: 90-95 % 

 
13) 
Kvalitetskontrol

Afdelingen er tilknyttet eksternt kvalitetssikringsprogram, DEKS. Intern kvalitetskontrol af resistensbestemmelse. Billeddatabase med historik af samtlige fund opbevares i 3 måneder. 

 
14) 
Måleområde

Der fortages en kvantitativ angivelse af mængden af mikroorganismer i intervallet fra 102/mL til 105/mL.

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

-

 
16) 
Andre oplysninger

 
17) 
Baggrund

Urin er i princippet steril og fund af mikroorganismer i urinen er tegn på infektion. Man skal DOG være opmærksom på, at urinen kan blive forurenet af bakterier ved prøvetagningen.

Oftest skyldes urinvejsinfektioner kun én bakterie, men af og til ses infektioner med flere bakterier og svampe samtidig.  

 
18) 
Litteratur

 1. Sobel JD, Kaye D. Urinary tract infection. I Mandell, Douglas and Bennett’s. Principels and practice of infectious diseases. 8th ed. 2014. Kapt. 74, 886-913

15.05.2023