Vancomycinresistente enterokokker (VRE) Undersøgelse for

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Testen er indiceret, hvor afklaring af kolonisationsstatus med Vancomycin-resistente enterokokker (VRE) er ønsket af infektionshygiejniske årsager

 
2) 
Rekvisition

WebReq: Vancomycinresistente enterokokker (VRE) Undersøgelse for


Best/ord: 10117


Undersøgelse: Vancomycinresistente enterokokker (VRE) Undersøgelse for

Materiale: Podning

Lokalisation: Rektum, stomi på abdomen


 
3) 
Prøvemateriale

Podning fra rektum eller stomi på abdomen

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Rektalpodning tages med prøvesættet fecalSwab (orange låg)


 • Tag podning med podepinden fra endetarmen. (Podepinden må ikke føres mere end 2 cm op i endetarmen). (Røret skal endelig ikke fyldes op med fæces)

 • Skru låget af plastglasset og stik podepinden ned i transportmediet med spidsen først

 • Knæk podepinden ved den farvede linje, lad podepinden blive i røret, skru låget på, så det er tæt

 • Sæt stregkodeetiketten fra prøvetagningsblanketten på, på langs af røret

 • Send prøven til laboratoriet 
5) 
Transport/holdbarhed

Sendes hurtigst muligt til KMA. Opbevares i køleskab indtil forsendelse.


 
6) 
Svartid

Negative prøver besvares som regel 1 døgn efter modtagelse


Positive prøver besvares som regel 1 døgn efter modtagelse. Supplerende svar følger, hvis bakterien kan dyrkes frem.

 
7) 
Analyse

Påvisning af vanA/vanB genet ved PCR samt påvisning af specifikke vanB kloner (vanB (araA2) og vanB (SIR2)) ved PCR. Herefter opformering i en selektiv bouillon natten over. Derefter såes prøven ud fra opformeringsbouillon på selektiv chromagar plade. Ved fund af Enterococcus species, identificeres disse nærmere.

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Negative prøver:


 • Van A(PCR):
Ikke påvist
 • Van B (araA2):
Ikke påvist
 • Van B (SIR2):
Ikke påvist

 

Positive prøver:


PCR analyse:


 • Van A (PCR):
Påvist (Vancomycin resistent enterokok (VRE)
 Patienten skal isoleres ved indlæggelse på hospital)
eller 
 • Van B (araA2):
Påvist (Vancomycin resistent enterokok (VRE)
 Patienten skal isoleres ved indlæggelse på hospital)
eller 
 • Van B (SIR2):
Påvist (Vancomycin resistent enterokok (VRE)
 Patienten skal isoleres ved indlæggelse på hospital)


Dyrkning:

Isol. Vækst af Enterococcus faecium

Vancomycin resistent enterokok (VRE). Patienten skal isoleres ved indlæggelse på hospital.


Genotypning:

MLST genotypning VRE


 
9) 
Princip for analysen


Påvisning af vancomycin-resistensgener (vanA/vanB), vanB (araA2) og vanB (SIR2) ved PCR-teknik. Herefter dyrkes positive prøver i selektivt medie for at hæmme vækst af andre tarmbakterier og fremselektere/opformere VRE.

Dyrkningspositive prøver fra nye VRE-patienter fuldgenomsekventeres (WGS), og der følger senere svar på denne analyse med genotypisk karakterisering.

 
10) 
Konfirmation

Dyrkning/PCR samt genomsekventering

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Kontakt eventuelt Hygiejnesygeplejerske eller vagthavende mikrobiolog på telefon 3862 6443

 
12) 
Sensitivitet/specificitet

PCR analysen kan detektere ned til 10-100 CFU/ml

 
13) 
Kvalitetskontrol

Analysen indeholder interne kvalitetskontroller og afdelingen deltager i eksterne kvalitetsprogrammer (QCMD Vancomycin Resistant Enterococci EQA Program).


 
14) 
Måleområde

Ikke relevant

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

Ikke relevant

 
16) 
Andre oplysninger

Ikke relevant

 
17) 
Baggrund


Vancomycinresistens skyldes forekomst af enten vanA eller vanB genet. Testen påviser forekomst af vanA og vanB i tarmens bakterieflora. Et negativt analyseresultat er forbundet med en høj negativ prædiktiv værdi og muliggør ophævelse af kontaktisolation af patienter mistænkt for VRE kolonisation.

 

Analysen for vanA er specifik for enterokokker og resultatet af analysen rapporteres altid.

 

vanB genet forekommer som et normalt fund i nogle anaerobe bakterier, hvorfor vanB analysen er positiv hos 20-25 % af patienterne, uden at der efterfølgende kan dyrkes VRE fra prøven. PCR analysen for vanB har derfor en lav positiv prædiktiv værdi og resultatet rapporteres derfor ikke, men prøven sendes videre til dyrkning. Hvis der kan dyrkes en vanB positiv VRE, vil resultatet blive rapporteret.

 

Siden 2019 har en særlig vanB Enterococcus faecium klon (vanB (araA2)) spredt sig i Region Hovedstaden og siden 2021 har endnu en vanB Enterococcus faecium klon (vanB (SIR2)) spredt sig. 

Der er udviklet specifikke PCR analyser (junction PCR) til påvisning af de to kloner (vanB (araA2) og vanB (SIR2)) og et positivt resultat rapporteres, da fundet er specifikt for enterokokker, som indeholder vanB.

Antallet af indlagte patienter med VRE er stigende, og derfor screenes patienter for bærerskab af VRE under indlæggelse.

 
18) 
Litteratur

 1. Novicki et al J ClinMicr, 2004, 42.4; 1637-40 PMid:15071018 PMCid:387614
 2. Seo et al J Med Micr, 2011 60; 945-49
 3. Kuch A, Stefaniuk E, Ozorowski T, Hryniewicz W. New selective and differential chromogenic agar medium, chromID VRE, for screening vancomycin-resistant Enterococcus species. J Microbiol Methods 2009;77(1):124-126 PMID:19167435
 4. Hansen et al. Emergence of a vancomycin-variable Enterococcus faecium ST1421 strain containing a deletion in vanX. JAC, 2018, 73: 2936-40.
 5. Pinholt et al. Investigation of the introduction and dissemination of vanB Enterococcus faecium in the Capital Region of Denmark and development of a rapid and accurate clone specific vanB E. faecium PCR. JAC, 2021, 76: 2260-67.

08.04.2024