Vancomycinresistente enterokokker (VRE) Undersøgelse for - Haste undersøgelse – GeneXpert*

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Testen er indiceret, hvor hurtig afklaring af kolonisationsstatus med Vancomycin-resistente enterokokker (VRE) er ønsket af infektionshygiejniske årsager.

NB – Testen er MINDRE sensitiv end dyrkning.

 
2) 
Rekvisition

Det skal aftales telefonisk med vagthavende mikrobiolog, at den skal analyseres som hasteprøve på GeneXpert.

 

WebReq: Udbydes ikke til praksis

Best/Ord: 10117

Undersøgelse: Vancomycinresistente enterokokker (VRE) Undersøgelse for

Materiale: Podning

Lokalisation: Rectum

 
3) 
Prøvemateriale

Podning fra rektum.

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Rektalpodning tages med prøvesættet fecalSwab (orange låg)

 

  • Tag podning med podepinden fra endetarmen.(Podepinden må ikke føres mere end 2 cm op i endetarmen). )(Røret skal endelig ikke fyldes op med fæces)

  • Skru låget af plastglasset og stik podepinden ned i transportmediet med spidsen først

  • Knæk podepinden ved den farvede linje, lad podepinden blive i røret, skru låget på, så det er tæt

  • Sæt stregkodeetiketten fra prøvetagningsblanketten på, på langs af røret

  • Send prøven til laboratoriet 
5) 
Transport/holdbarhed

Transport: Hurtigst muligt, gerne i kølekasse

Opbevaring: I køleskab 4 - 8° C.

 
6) 
Svartid

Analysen udføres alle dage og rekvireres telefonisk efter aftale med vagthavende mikrobiolog på KMA, tlf. 3862 6443 (hospital).

Prøver ankommet på hverdage inden kl. 20.00 besvares samme dag.

 
7) 
Analyse

vanA/vanB påvisning på GeneXpert®.

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Positiv: vanA gen (GeneXpert): Påvist

Fundet er foreneligt med VRE kolonisation

Vancomycin resistent enterokok (VRE). Patienten skal isoleres ved indlæggelse på hospital


Negativ: vanA gen (GeneXpert): Ikke påvist

 
9) 
Princip for analysen

Påvisning af vancomycin-resistensgener ved PCR-teknik under anvendelse af en kommerciel IVD godkendt test.

 
10) 
Konfirmation

Positive prøver konfirmeres ved dyrkning (svar efter 3 dage)


 
11) 
Vejledning/rådgivning

Vagthavende læge på Klinisk Mikrobiologisk Afd. kan kontaktes på tlf: 3862 6443 (hospital).

 
12) 
Sensitivitet/specificitet

Producenten* oplyser følgende:

Sensitivitet / specificitet: 91,5 % / 94,3 % i forhold til dyrkning.

 
13) 
Kvalitetskontrol

Analysen er tilmeldt EQA ved QCMD. Resultaterne herfra fremgår af afdelingens hjemmeside.

 
14) 
Måleområde

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

 
16) 
Andre oplysninger

Idet sensitiviteten af analysen er begrænset, dyrkes alle prøver, og der vil efterfølgende fremsendes separat svar på dyrkning (se datablad: Enterokokker (vancomycinresistente enterokokker) (VRE)).

Dyrkningspositive prøver fuldgenomsekventeres endvidere og der følger svar på denne analyse med genotypisk karakterisation.

 
17) 
Baggrund

Vancomycinresistens skyldes forekomst af enten vanA eller vanB genet.

Testen påviser forekomst af vanA og vanB i tarmens bakterieflora. Et negativt analyseresultat er forbundet med en høj negativ prædiktiv værdi og muliggør ophævelse af kontaktisolation af patienter mistænkt for VRE kolonisation.

vanB genet forekommer som et normalt fund i nogle anaerobe bakterier, hvorfor vanB analysen er positiv hos 10 - 15 % af patienterne, uden at der efterfølgende kan dyrkes VRE fra prøven. Analysen vanB har derfor en lav positiv prædiktiv værdi og resultatet rapporteres derfor ikke.

Analysen for vanA er derimod specifik for enterokokker og resultatet af analysen rapporteres.

 
18) 
Litteratur

  1. *Producent: GeneXpert ®  vanA/vanB, Cepheid

18.04.2018