Varicella-Zoster virus DNA/RNA

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Analysen anbefales ved mistanke om primær varicella zoster virus (VZV) infektion eller ved mistanke om reaktivering.


 
2) 
Rekvisition

WebReq: Varicella-Zoster  virus (VZV) DNA/RNA

Best/Ord: 32020

Undersøgelse: Varicella-Zoster virus (VZV) DNA/RNA

Materiale: Podning

Lokalisation: Vesikel, øje

 
3) 
Prøvemateriale

Podning fra vesikelvæske eller øje. 

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Podning fra vesikelvæske eller øje fremsendes i eSwab.
 
5) 
Transport/holdbarhed

Prøven skal transporteres til Kl. Mikrobiologisk afd. umiddelbart efter prøvetagning og skal være modtaget senest 3 døgn efter prøvetagning.

Inden transport opbevares prøve ved 4° C.

 
6) 
Svartid

Analysen udføres alle hverdage.

Gennemsnitlig svartid fra modtagelse: under 1 dage

 
7) 
Analyse

VZV DNA PCR.

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Positiv: Varicella-Zoster virus DNA påvist

Negativ: Varicella-Zoster virus DNA ikke påvist

 
9) 
Princip for analysen

Realtime Nukleinsyre Amplifikation (Polymerase kæde reaktion, PCR) på Taqman platform. Opformerede PCR produkter identificeres med specifik VZV probe.

 
10) 
Konfirmation

Analysen konfirmeres ikke.

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Vagthavende: Hospital tlf. 3862 6443 el. praksis tlf. 3862 6445


 
12) 
Sensitivitet/specificitet

Sensitivitet: Ikke angivet

Specificitet: Analysen detekterer ikke andre mikroorganismer

 
13) 
Kvalitetskontrol

Intern QC:
Negative kontroller, samt kraftigt og svagt positive VZV kontroller inkluderes i hver analysekørsel. Analysekomponenterne er fremstillet under kontrollerede betingelser. Kontrolvirus tilsættes hver prøve for at monitorere prøveekstraktion samt amplifikation.


Ekstern QC:
Analysen indgår i Laboratoriets program for ekstern kvalitetskontrol (QCMD). Resultaterne kan ses på Klinisk Mikrobiologisk Afdelings hjemmeside – Kvalitetskontrol.


 
14) 
Måleområde

Ikke relevant.

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

Nej.

 
16) 
Andre oplysninger

 
17) 
Baggrund

Varicella er hyppigst i børnehave- og skolealderen. I praksis regnes alle over 15 år, der er født i Danmark, for immune.

Infektionen er overordentlig smitsom, dels som kontaktsmitte og dels ved dråbeoverførsel, oftest fra bristede vesikler. Inkubationstid er ca. 14 dage. Varicel eksanthemet begynder i ansigtet og på truncus med senere spredning til hårbund og ekstremiteter. Kan kompliceres med varicelpneumoni og hos immuninkompetente kan varicella antage et fulminant forløb. Efter overstået primær infektion vil virus opholde sig i latent inficerede celler i de sensoriske ganglier og kan senere i livet, reaktiveres i form af zoster (helvedesild). Dette ses særligt hos ældre og hos immunkompromiterede. Zoster kan ledsages af smertefuld post herpetisk neuralgi, særligt hos ældre ubehandlede patienter. Primær Varicella-Zoster virusinfektion hos gravide kan være alvorlig og forårsage misdannelser hos fosteret.

 
18) 
Litteratur

  1. G.J.J. Doornum et al, Journal of Clinical Microbiology Feb. 2003, p. 576-580

17.03.2022