Vibrio cholerae Dyrkning

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Mistanke om kolera: svær diarresygdom efter ophold i koleraområde.

 
2) 
Rekvisition

Ved specifik mistanke om kolera skal laboratoriet adviseres telefonisk før fremsendelse af prøven.


WebReq: Udbydes ikke til praksis


Best/Ord: 10820


Undersøgelse: Vibrio cholerae Dyrkning

Materiale: Podning

Lokalisation: Rectum

 
3) 
Prøvemateriale

Podning fra rectum.

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

FecalSwab (orange låg). Rektalpodningen tages med den podepind m. børste, der følger med prøvesættet.

 

  • Rektalpodningen tages fra endetarmen. (Podepinden må ikke føres mere end 2 cm op i endetarmen og røret skal endelig ikke fyldes op med fæces)

  • Skru låget af plastglasset og stik podepinden med spidsen først ned i transportmediet. Knæk podepinden ved den farvede linje, lad podepinden blive i røret, skru låget på, så det er tæt

  • Sæt stregkodeetiketten fra prøvetagningsblanketten på, på langs af røret

  • Send prøven til laboratoriet
 
5) 
Transport/holdbarhed

Prøven skal transporteres til klinisk mikrobiologisk afdeling umiddelbart efter prøvetagning, og skal være modtaget senest 3 døgn efter prøvetagning.

Prøven opbevares ved køleskabstemperatur, hvis transport ikke kan ske straks.

 
6) 
Svartid

Prøven udsås samme dag, den ankommer til laboratoriet. 
Et foreløbigt svar kan afgives telefonisk senest næstfølgende hverdag. 
Endeligt svar sendes elektronisk og afgives evt. telefonisk efter 2-3 dage.

 
7) 
Analyse

Påvisning af Vibrio cholerae og evt. andre vibrioner ved dyrkning af fæces. Følsomhedsbestemmelse.

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Positiv: vækst af Vibrio cholerae.

Negativ: ingen vækst af Vibrio cholerae. 
Negativt fund udelukker ikke sygdommen.

 
9) 
Princip for analysen

Dyrkning af fæces.

 
10) 
Konfirmation

Ved vækst af Vibrio cholerae eller mistanke herom fremsender KMA isolat eller fæcesprøve til tarmbakteriologisk afsnit, Statens Seruminstitut, til serotypning og konfirmation.

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Vagthavende læge, KMA 445: 3862 6443

 
12) 
Sensitivitet/specificitet

 
13) 
Kvalitetskontrol

 
14) 
Måleområde

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

 
16) 
Andre oplysninger

Rejseanamnese påføres rekvisitionen.

 
17) 
Baggrund

Vibrio cholerae serotype O1 og O139 forårsager sygdommen kolera. 

Kolera forekommer sjældent i Danmark og er altid rejseassocieret. Det er en vand- og fødevarebåren akut mavetarminfektion med kraftig, vandig diarre ("risvandslignende") og opkastninger. Kan medføre livstruende dehydrering.

Andre Vibrio arter, især Vibrio parahaemolyticus, samt andre serotyper af Vibrio cholerae kan forårsage gastroenteritis. Vibrio parahaemolyticus og andre non-kolera vibrioner kan forekomme i danske farvande i varme somre, når havvandstemperaturen er over 20° C i længere tid. Infektioner kan også være relateret til importeret sea-food.

 
18) 
Litteratur
24.08.2022