Yersinia enterocolitica O:3 antistof

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Analysen anbefales ved mistanke om akut Yersiniainfektion (IgM), samt ved mistanke om postinfektiøs komplikation (IgA og IgG) – fx reaktiv arthritis, erythema nodosum og andre rheumatiske syndromer (især hos bærere af HLA-B27).

Endvidere ved differentialdiagnostisk udredning ved rheumatologisk lidelse.


 
2) 
Rekvisition

WebReq: Yersinia enterocolitica-Ab gruppe;P


Best/Ord: NPU13815


 
3) 
Prøvemateriale

Blod uden tilsætning, eller plasma, 3 - 5 ml. Mindste prøvevolumen er 0,5 ml.


 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Vacuette gelglas gold3.5
 
5) 
Transport/holdbarhed

Prøven skal transporteres til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling umiddelbart efter prøvetagning og skal være modtaget senest 3 døgn efter prøvetagning. Inden transport opbevares prøven ved 2 - 8° C. Prøven kan opbevares i op til 7 dage ved 2 - 8° C.


 
6) 
Svartid

Analysen udføres 1 gang pr. uge.

Gennemsnitlig svartid fra modtagelse: under 7 dage


 
7) 
Analyse

SERION ELISA classic Yersinia IgM, Serion Virion, ESR138M

SERION ELISA classic Yersinia IgG, Serion Virion, ESR138G

SERION ELISA classic Yersinia IgA, Serion Virion, ESR138A


 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Undersøgelsens navn: Yesinia enterocolitica O:3 antistof


IgM: >15 U/ml = Positiv, 10-15 U/ml = Tvivlsom positiv, <10 U/ml = negativ

IgA: >15 U/ml = Positiv, 10-15 U/ml = Tvivlsom positiv, <10 U/ml = negativ

IgG: >15 U/ml = Positiv, 10-15 U/ml = Tvivlsom positiv, <10 U/ml = negativ

 

Efter en akut Yersinia infektion kan der påvises både IgM, IgA og IgG antistoffer.
IgG antistoffer kan persistere i flere år og prevalensen i Europa er 30 – 45 %.

Ved primære, akutte infektioner aftager IgM og IgA antistof koncentrationerne efter nogle uger eller måneder.

Ved sekundære immunologiske komplikationer kan der påvises høj koncentration af IgA, mens koncentrationen af IgM er hastigt faldende og IgG persisterer.

 

Ved tvivlsom positiv analyse anbefales ny prøve efter 2 - 4 uger.


 
9) 
Princip for analysen

Enzymimmunoanalyse (EIA) på BEP2000 (Dade Behring)


 
10) 
Konfirmation

Analysen konfirmeres ikke.

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Ikke relevant

 
12) 
Sensitivitet/specificitet

Sensitivitet:

Producenten oplyser, at ved undersøgelse af et serumpanel fra 22 patienter med mistænkt akut Yersinia infektion og 150 bloddonorer fandtes følgende sensitivitet:


IgM: 100 %

IgG: 100 %

IgA: 97,4 %Specificitet:

Producenten oplyser, at ved undersøgelse af et serumpanel fra 22 patienter med mistænkt akut Yersinia infektion og 150 bloddonorer fandtes følgende specificiteter:


IgM: 90 %

IgG: 100 %

IgA: 96,3 %

 
13) 
Kvalitetskontrol

Intern QC:
Der anvendes analysekontroller / kalibratorer som beskrevet af leverandøren.

 
14) 
Måleområde

Ikke relevant.

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

Ja / nej

 
16) 
Andre oplysninger

Ikke relevant

 
17) 
Baggrund

Yersinia enterocolitica og Y. pseudotuberculosis er begge humanpatogene og forårsager forskellige intestinale manifestationer som fx enteritis, diarré, pseudoappendicitis.

 
Mens IgG antistoffer ved en Yersiniainfektion kan persistere i årevis, forsvinder de Yersinia-specifikke IgA og IgM antistoffer ved et normalt sygdomsforløb i løbet af få måneder.


Ved postinfektiøse komplikationer ses oftest IgA antistoffer på et højt niveau, mens IgM antistof titeren falder stærkt i løbet af få måneder.


 
18) 
Litteratur

  1. J.H. Larsen et al, Acta Pathol Microbiol Immunol Scand [B] 1985 Oct; 93 (5): 331-9
  2. Edward J. Bottone, Microbes and Infection, 1, 1999, 323-333

18.07.2023