Øjenpodning - Dyrkning og resistens

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Klinisk mistanke om bakteriel øjeninfektion eller svampeinfektion.


Ved mistanke om gonoroisk infektion eller Chlamydia trachomatis anbefales det, at der samtidig med podning til dyrkning, også foretages en podning til undersøgelse for bakterielt DNA. Se særskilt datablad: "Chlamydia og gonokokker DNA/RNA"Undersøgelsen er specielt væsentlig hos nyfødte med tegn på konjunktivit for at udelukke gonoroisk infektion.

 
2) 
Rekvisition

WebReq: Dyrkning og resistens, podning, øje


Best/Ord: 10011


Undersøgelse: Dyrkning og resistens

Prøvekategori: Podninger

Materiale: Podning

Lokalisation: Conjunctiva

 
3) 
Prøvemateriale

Podning fra conjunctiva, så vidt muligt før antibiotisk behandling påbegyndes.


 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Skal fremsendes i ESwab (lyseblåt låg) /ESwab m. minitip (grønt låg).

 

   


Hvis kontakt med slimhinden kan undgås, tages øjensekret med podepind. Ved sparsom sekretion anvendes skrab fra conjunctiva med podepind.


 
5) 
Transport/holdbarhed

Prøven sendes hurtigst muligt til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, og dersom transport er forsinket, opbevares prøven på køl (2-8° C).


 
6) 
Svartid

Negative undersøgelser besvares skriftligt efter 2 døgn, positive efter ca. 3 døgn.
Ved vækst af Neisseria gonorrhoeae meddeles dette straks telefonisk til rekvirenten.


 
7) 
Analyse

Dyrkning og resistens.

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Fund af potentielt patogene bakterier er tit vanskeligt at vurdere, idet flere af disse bakterier også kan forekomme som normalflora hos personer uden klinisk øjeninfektion. Ved fund af potentielt patogene bakterier påføres en kommentar om forventet følsomhed uden følsomhedsbestemmelse. Dog udføres Følsomhedsbestemmelse på S. aureus for at sikre, at det ikke er en MRSA.

Ved recidiverende konjunktivit udføres resistensbestemmelse for antibiotika, der findes som øjenmidler. Hvis der ønskes resistensbestemmelse overfor specielle antibiotika, skal dette anføres i rekvisitionen.


 
9) 
Princip for analysen

Ved aerob dyrkning med identifikation af potentielt patogene bakterier eller svampe, samt ved recidiverende infektioner udføres følsomhedsbestemmelse. 

 
10) 
Konfirmation

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Ved behov for vejledning eller rådgivning, kontakt vagthavende mikrobiolog på
Hospital: tlf. 3862 6443 eller Praksis: tlf. 3862 6445.


Hospital:
Se "Antibiotikahåndbog" på Klinisk Mikrobiologisk Afdelings intranet eller hjemmeside, eller søg på VIP under "Antibiotikavejledning" og vælg "Antibiotika - dosering, forholdsregler og behandlingsrekommandationer – håndbog"

 

Praksis: 
Se "Antibiotikavejledning, Region H" på Sundhed.dk: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/praksisinformation/almen-praksis/hovedstaden/patientforloeb/forloebsbeskrivelser-icpc/a-alment-og-uspecificeret/antibiotikavejledning/


 
12) 
Sensitivitet/specificitet

 
13) 
Kvalitetskontrol

Analysen er underlagt ekstern kvalitetskontrol ved NEQUAS UK.

 
14) 
Måleområde

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

 
16) 
Andre oplysninger

 
17) 
Baggrund

Se indikation

 
18) 
Litteratur

  1. Microbial conjunctivitis. Mandell et. al. Principles and Practice of Infectious Diseases. 9.th.ed. 2020, 1497-1507
  2. SST.IRF. Antibiotika til børn – anbefalinger til almen praksis. Marts 2014
  3. Rose PW et al. Chloramphenicol treatment for acute infective conjunctivitis in children in primary care. Lancet 2005
  4. Rietveld RP et al. Predicting bacterial course in infectious conjunctivitis: cohort study on informativeness of combinations of signs and symptoms. BMJ 2004

22.03.2023