Ørepodning – Dyrkning og resistens

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Klinisk mistanke om bakteriel infektion i mellemøre eller ydre øregang.

 
2) 
Rekvisition

WebReq: Dyrkning og resistens, Podning, Øre


Best/Ord: 10011


Undersøgelse: Dyrkning og resistens

Prøvekategori: Podninger

Materiale: Podning

Lokalisation: Øre (mellemøre), øre (ydre)


 
3) 
Prøvemateriale

Sekret fra mellemøret, ydre øregang eller podning fra rhinopharynx.

Prøven tages så vidt muligt før antibiotisk behandling påbegyndes. 

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Skal fremsendes i ESwab (lyseblåt låg) /ESwab m. minitip (grønt låg)


   


Dyrkning fra mellemøre i tilslutning til paracentese (hvis der ikke foretages paracentese, kan ætiologien til akut otitis media med rimelig sikkerhed bedømmes ved en podning fra rhinopharynx).

Podning fra ydre øregang i tilfælde af otitis externa er kun undtagelsesvis indiceret.


 
5) 
Transport/holdbarhed

Prøven opbevares i køleskab (4° C) indtil forsendelse.


 
6) 
Svartid

Negative prøver besvares efter 2 døgn.

Positive prøver besvares efter 2-3 døgn

 
7) 
Analyse

Dyrkning og resistens

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Et evt. bakteriefund må vurderes kritisk pga. risiko for tilblanding af normalflora fra tilgrænsende områder.

Resistensbestemmelse og tolkning vil blive udført i alle de tilfælde, hvor det er relevant og vil omfatte de midler, der almindeligvis anvendes på hospital eller i almen praksis.

Hvis der ønskes resistensbestemmelse overfor specielle antibiotika, skal dette anføres i rekvisitionen. 

 
9) 
Princip for analysen

At påvise potentielle patogene bakterier, gær og skimmelsvamp ved mistanke om infektion af ydre øre, i ydre øregang eller mellemøre med påfølgende identifikation og resistensbestemmelse ved aerob dyrkning.

Anaerob dyrkning udføres altid ved kronisk otitis (otitis chronica) samt ved særlig indikation.

 
10) 
Konfirmation

Ikke relevant

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Ved behov for vejledning eller rådgivning, kontakt vagthavende mikrobiolog på
Hospital: tlf. 3862 6443 eller Praksis: tlf. 3862 6445.


Hospital:
Se Antibiotikahåndbogen på Klinisk Mikrobiologisk Afdelings hjemmeside eller intranet.


Praksis: 

 
12) 
Sensitivitet/specificitet

Ikke relevant

 
13) 
Kvalitetskontrol

Analysen er underlagt ekstern kvalitetskontrol ved NEQUAS UK.


 
14) 
Måleområde

Ikke relevant

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

Ikke relevant

 
16) 
Andre oplysninger

Ikke relevant

 
17) 
Baggrund

Mistanke om infektion i øregang eller mellemøret. Et dominerende symptom på øregangseksem er kløe i øregangen. Ved infektion ses smerter, og ved absces ofte feber. Bakteriel infektion af slimhinden i mellemøret er ofte forudgået af viral infektion i øvre luftveje. Luftvejsvirus forekommer således i nasopharynx i op til 50 % og i mellemørevæsken hos omkring 25 % hos børn med akut otitis media (AOM).

Fund af virus og bakterier i kombination er hyppigt. 

 
18) 
Litteratur

  1. SST. National klinisk retningslinje NRK. Behandling med trommehindedræn – Diagnostik af mellemørebetændelse og indikationer for trommehindedræn mv. blandt børn i aldersgruppen 0-5 år. 2015
  2. Otitis externa, Otitis Media, and Mastoiditis. Mandell et. al. Principles and Practice of Infectious Diseases. 9.th.ed. 2020, 835-843
  3. Ngo et al. Predominant Bacteria Detected from the Middle Ear Fluid of Children Experiencing Otitis Media: A Systematic Review, PLoS One. 2016; 11(3): e0150949. doi:  10.1371/journal.pone.0150949

10.10.2023