Spiral - Dyrkning og resistens

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Ved mistanke om intrauterin infektion

 
2) 
Rekvisition

WebReqDyrkning og resistens, Spiral


Best/ord: 10011


Undersøgelse: Dyrkning og resistens

Prøvekategori: Fremmedlegemer

Materiale: Spiral

Lokalisation: Anatomisk lokalisation angivet i fri tekst

 

Følgende bestilles på egen rekvisition:

Undersøgelse for Actinomyces, se datablad Actinomyces og Nocardia dyrkning

Undersøgelse for Neisseria gonorrhoeae og Chlamydia trachomatis, se datablad Chlamydia og gonokokker DNA/RNA.

Undersøgelse for Mycoplasma genitalium, se datablad Mycoplasma genitalium DNA/RNA.


 
3) 
Prøvemateriale

Spiral

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Sterilt spidsglas eller e-Swab.
Hele spiralen anbringes i sterilt spidsglas/e-Swab rør.

   

For eventuelle erstatningsrør - se den senest opdaterede utensilieoversigt

 
5) 
Transport/holdbarhed

Prøven fremsendes så hurtigt som muligt evt. i kølekasse. Opbevares i køleskab (4° C)

 
6) 
Svartid

Positive prøver besvares efter 2 - 5 døgn.

Negative prøver besvares efter 2 døgn.

 
7) 
Analyse

Dyrkning og resistens. Identifikation foretages på klinisk relevante isolater med resistensbestemmelse.

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Klinisk relevante mikroorganismer vil blive identificeret, og resistensbestemt overfor relevante antibiotika. Prøver uden vækst eller hvor der findes normalflora vil blive besvaret "Ingen vækst af patogene bakterier". 

 
9) 
Princip for analysen

Dyrkning af mikroorganismer fra spiral. Der podes fra spiral og udsås på relevante dyrkningsmedier aerobt og anaerobt, derefter placeres spiral i medie til opformering. 

 
10) 
Konfirmation

MALDI-TOF MS

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Ved usikkerhed om fundets kliniske relevans, behandling mv., kan vagthavende mikrobiolog kontaktes på telefon 3862 6443 (hospital) eller 3862 6445 (praksis), med henblik på rådgivning og vejledning.

 
12) 
Sensitivitet/specificitet

Ikke relevant

 
13) 
Kvalitetskontrol

Bakteriologisk identifikation og resistensbestemmelse er underlagt ekstern kvalitetskontrol ved NEQUAS UK.

 
14) 
Måleområde

Ikke relevant

 
15) 
CE mærkning/akkreditering
Nej

 
16) 
Andre oplysninger

Ikke relevant

 
17) 
Baggrund

Brugen af moderne spiraler som levonorgestrel og kobberspiral er sjældent årsag til akut underlivsbetændelse. Der ses muligvis en let øget risiko for infektion i de første måneder efter indsættelse. Risikoen er mere afhængig af antallet af seksuelle partnere og invers relateret til alder.


Akut underlivsbetændelse skyldes oftest infektioner erhvervet ved seksuel aktivitet eller ascenderende infektioner i forbindelse med bakteriel vaginose. Kan i alvorlige tilfælde udvikle sig til dybere infektioner med abscessdannelse eller infertilitet.


Ved mistanke om underlivsbetændelse bør også udredes for Chlamydia/Gonokok infektion, samt podes fra cervix til D+R. Det kan overvejes at supplere med podning til undersøgelse for "Mycoplasma Genitalium DNA/RNA" og evt. "Ureaplasma urealytucim DNA/RNA", forudsat andre analyser er uden fund.


Det er svært at undgå kontaminering ved udtagning af spiral. Fund af vaginalflora og mikroorganismer på spiral er derfor ikke usædvanligt.

Actinomyceter er en normal del af vaginalfloraen. Ved mistanke om Actinomyces infektion suppler med "Actinomyces Dyrkning". Hvis der er abscesdannelse, send gerne pus herfra. 

 
18) 
Litteratur

  1. Grimes, David A. "Intrauterine Device and Upper-Genital-Tract Infection". The Lancet 356, nr. 9234 (september 2000): 1013–19. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(00)02699-4.
  2. Lippes, Jack. "Pelvic Actinomycosis: A Review and Preliminary Look at Prevalence". American Journal of Obstetrics and Gynecology 180, nr. 2 (februar 1999): 265–69. https://doi.org/10.1016/S0002-9378(99)70198-5.
  3. Jorgensen et al.: Manual of Clinical Microbiology, 11th edition. Wiley. DOI: https://doi.org/10.1128/9781555817381.
  4. Mandell et al.: Principles and Practice of Infectious Diseases, 8th edition. Elsevier. https://doi.org/10.1016/C2012-1-00075-6

14.11.2023