Candida auris (screening)

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Screening for Candida auris (C. auris) hos patienter der: 

 • indlægges på hospital og har fået påvist C. auris indenfor de seneste 6 måneder 
 • er medpatient til patient, der har fået påvist C. auris
 • er indlagt på hospitalsafdeling, hvor der er mistanke om udbrud med C. auris


 

Hvis patienten har været indlagt i lande udenfor Norden indenfor de seneste 6 måneder:


 
2) 
Rekvisition

WebReq: Udbydes ikke til praksis

Best/Ord SP: 20041

Undersøgelse: Candida auris (screening)  
Materiale: Podning, sår-podning, trakealsekret fra tube, urin fra kateter a demeure  
Lokalisation sårpodning: Anatomisk lokalisation angivet i fri tekst 
Lokalisation podning: Næsehule (cavum nasi), axil + lyske, rektum, stomi på abdomen

 
3) 
Prøvemateriale

Podning fra næse, axil/lyske (en podepind) og rectum. Derudover undersøges urin hvis patienten har urinvejskateter, luftvejssekret fra intuberede patienter og podninger fra evt. sår eller hudforandringer. 

OBS: Er der mistanke om infektion f.eks. i urinveje, sår eller luftveje, skal der også tages prøver fra til almindelig dyrkning og resistens eller evt. virusundersøgelse, da C. auris screeningsprøver kun undersøges for C. auris.  

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Podningerne fra næse, rectum og axil/lyske tages med eSwab (lyseblåt låg):For eventuelle erstatningsrør - se den senest opdaterede utensilieoversigt

 • Podning fra næsen:
  Der podes med samme podepind i begge næsebor. Podepinden føres rundt på indersiden af næsefløjene i alt 3 gange i hvert næsebor.

 • Podning fra axil/lyske:
  Podepinden drejes rundt i begge armhuler og bagefter i lyske området i begge sider med fast tryk for optimal hudkontakt. Samme podepind bruges til de fire hudområder. 

 • Podning fra rectum/stomi:
  Podepinden drejes rundt lige inden for sphincter/stomi

 • Kateterurin:
  Sendes i monovette • Luftvejssekret fra intuberet patient:
  Sendes i sterilt spidsglas 
5) 
Transport/holdbarhed

Skal opbevares på køl og sendes hurtigst muligt til KMA.

 
6) 
Svartid

Slutsvar 2-3 dage efter modtagelse. 
 
7) 
Analyse

Prøverne dyrkes på selektive medier til undersøgelse for C. auris. 

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Negative prøver besvares "Ingen vækst af Candida auris"

Positive prøver besvares "Vækst af Candida auris" med kommentar:
"Isolation påkrævet ved indlæggelse på hospital".

 
9) 
Princip for analysen

Ikke relevant 

 
10) 
Konfirmation

Vækst af kolonier tydende på C. auris konfirmeres med MALDI-TOF.
 
11) 
Vejledning/rådgivning

Ved fund af Candida auris og spørgsmål omkring infektionshygiejniske problemstillinger kan Klinisk Mikrobiologisk afdelings vagthavende læge kontaktes på tlf. 3862 6443 eller den lokale hygiejnesygeplejerske. 
Se også Regional klinisk vejledning "Multiresistente bakterier og svampe" på VIP på intranettet.

 
12) 
Sensitivitet/specificitet

Ikke relevant

 
13) 
Kvalitetskontrol

Ikke relevant

 
14) 
Måleområde

Ikke relevant

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

Ikke relevant

 
16) 
Andre oplysninger

Ikke relevant

 
17) 
Baggrund

Candida auris
(gærsvamp) er ofte resistent overfor de midler, vi normalt behandler Candida infektioner med: fluconazol, amphotericin B og echinocandiner.
Svampen trives særlig godt på fugtige hudområder, hvorfor der podes fra lyske og axil.
C. auris kan overleve i lang tid i hospitalsmiljøet og har givet anledning til langvarige udbrud på hospitaler i USA, Indien, England og Spanien. Patienter, som har været indlagt på et hospital i udlandet udenfor Norden, skal derfor screenes for C. auris ved indlæggelsen. For at hindre smittespredning, skal medpatienter til patient med påvist C. auris og patienter fra afdeling med udbrud af C. auris også screenes.

 
18) 
Litteratur


 1. Orientering om C. auris, Statens Serum Institut, 2019
 2. Lockhart SR, Lyman MM, Sexton DJ. Tools for detecting a "superbug": updates on Candida auris testing. J Clin Microbiol. 2022 Jan 5:jcm0080821. doi: 10.1128/jcm.00808-21. Epub ahead of print. PMID: 34985980.
 3. Garcia-Bustos V, Cabanero-Navalon MD, Ruiz-Saurí A, Ruiz-Gaitán AC, Salavert M, Tormo MÁ, Pemán J. What Do We Know about Candida auris? State of the Art, Knowledge Gaps, and Future Directions. Microorganisms. 2021 Oct 19;9(10):2177. doi: 10.3390/microorganisms9102177. PMID: 34683498; PMCID: PMC8538163.

 

Bilag:
arendrup-c-auris-orientering-juli-2019-final.pdf
Garcia-Bustos_What Do We Know about Candida auris. State of the Art, Knowledge Gaps, and Future Directions.pdf
Lockhart et al.pdf
02.04.2024