Monkeypox (abekopper) DNA/RNA

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Analysen anbefales, hvis der ønskes undersøgelse for Monkeypox (abekopper).

 
2) 
Rekvisition

Webreq: Monkeypox (abekopper) DNA/RNA

SP - Best/Ord.: 32330

Undersøgelse: Monkeypox (abekopper) DNA/RNA
Materiale: Vesikelvæske, vesikelpodning, sårpodning, podning
Lokalisation podning: Svælg, urethra, rektum, cervix

 
3) 
Prøvemateriale


Podning fra vesikler, sår, svælg, rektum, urethra og cervix. 

Ved vesikelpodning kan flere vesikler evt. podes med samme podepind, for at sikre nok virologisk materiale.


Vesikelvæske (50-100 mikroliter)


 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning


Podninger skal fremsendes i eSwab (lyseblåt låg).

Vesikelvæske skal fremsendes i spidsglas.


   


For eventuelle erstatningsrør til eSwab - se den senest opdaterede utensilieoversigt


 
5) 
Transport/holdbarhed

Prøven skal transporteres til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling umiddelbart efter prøvetagning og skal være modtaget senest 3 døgn efter prøvetagning. Inden transport opbevares prøve ved 4° C.
 
6) 
Svartid

Analysen udføres alle hverdage og besvares samme dag.

 
7) 
Analyse

Påvisning af Monkeypox (abekopper) DNA vha. real-time PCR

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Positiv
Monkeypox (abekopper) DNA/RNA Påvist

Negativ
Monkeypox (abekopper) DNA/RNA Ikke påvist

 
9) 
Princip for analysen


Monkeypox real-time PCR udføres med det kommercielle assay "Novaplex MPXV Assay" fra Seegene. Kittet indeholder specifikke primere, prober og enzymer til at påvise alle typer af Monkeypox virus samt en intern kontrol. Prøverne oprenses og real-time PCR udføres på Bio-Rad CFX qPCR Instrumenter. 
10) 
Konfirmation


Resultater opnået med analysen sammenlignes med sekventeringsresultater.


 
11) 
Vejledning/rådgivning


Vagthavende læge på Klinisk mikrobiologisk afdeling: Hospital tlf3862 6443 eller Praksis tlf. 3862 6445 
12) 
Sensitivitet/specificitet


Analysen er specifik for Monkeypox (abekopper) og detekterer ikke andre mikroorganismer.

Sensitiviteten er ikke fastlagt.

 
13) 
Kvalitetskontrol


Intern QC:

Både positive og negative kontroller medtages i hver kørsel og skal godkendes før udsvar.


Ekstern QC:

Analysen indgår i laboratorieprogram for ekstern kvalitetskontrol (QCMD).


 
14) 
Måleområde

Ikke relevant

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

Novaplex MPXV Assay til påvisning af Monkeypox (abekopper) fra Seegene er CE-mærket.

 
16) 
Andre oplysninger

 
17) 
Baggrund

Monkeypox (abekopper) er en infektionssygdom forårsaget af Monkeypox virus. Monkeypox er en zoonose, hvilket vil sige, at både mennesker og dyr kan smittes med den. Monkeypox smitter fra menneske til menneske med hyppig tæt fysisk kontakt fx blandt personer, der bor sammen. Udbruddet med Monkeypox i Europa i 2022 har primært været blandt mænd, der har sex med mænd. 

Monkeypox skyldes en virus, der er i familie med koppevirus, men sygdommen er mindre alvorlig end kopper. Inkubationsperioden er 6-16 dage (og kan være helt op til 21 dage). I inkubationsperioden er personer, som er smittede, ikke smitsomme. Det er først, når der kommer symptomer, at personen er smitsom.

Symptomer på Monkeypox er feber, hovedpine, muskelsmerter, træthed og hævede lymfeknuder efterfulgt af et udslæt med blærer (vesikler), som tørrer ud og danner skorper. Personer anses for at være smitsomme, indtil alle skorper er faldet af. Proktitis (betændelse i endetarmsåbningen) ses også hos patienterne og kan være eneste symptom.

Differentialdiagnoser til Monkeypox er syfilis, skoldkopper, herpes og mollusker.

 
18) 
Litteratur

01.09.2022