Trichomonas vaginalis DNA/RNA

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Formodning om trichomoniasis ved fluor vaginalis, med tegn på inflammation af vaginalslimhinden; kroniske infektioner er dog ofte symptomsvage.

 
2) 
Rekvisition

WebReq: Trichomonas vaginalis DNA/RNA

Best/Ord.: 42158

Undersøgelse: Trichomonas vaginalis DNA/RNA

Materiale: Podning

Lokalisation: Vagina

 
3) 
Prøvemateriale

Podning fra vagina.

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Podning fra vagina tages med Aptima Multitest rør (orange label og hvidt låg):
 
5) 
Transport/holdbarhed

Materialet sendes snarest til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.

Inden transport opbevares prøven ved 2-30° C. 


 
6) 
Svartid

Analysen udføres en gang ugentligt på torsdage. Hvis en prøve fejler, gentages undersøgelsen den følgende arbejdsdag.

 
7) 
Analyse

Kommercielt assay fra Hologic til brug på Panther System: Aptima® Trichomonas vaginalis Assay.

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Positiv:
Trichomonas vaginalis Påvist

Negativ:
Trichomonas vaginalis  Ikke påvist

 
9) 
Princip for analysen

Trichomonas vaginalis påvises ved transcription-mediated amplification (TMA), der kan betragtes som en variant af PCR. Analysen udføres på en fuldautomatisk analyseplatform (Panther).

 
10) 
Konfirmation

Analysen konfirmeres ikke.

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Fund af Trichomonas vaginalis tolkes som tegn på behandlingskrævende infektion hos patienten og dennes partner.

Der bør desuden udredes for Chlamydia trachomatis og Neisseria gonorrhoea.

 
12) 
Sensitivitet/specificitet

Producenten oplyser: 0,1 Trichomonas vaginalis/mL
Producenten oplyser: Trichomonas vaginalis analysen detekterer ikke andre mikroorganismer.

 
13) 
Kvalitetskontrol

Intern kvalitetskontrol:
Der anvendes analysekontroller som beskrevet af leverandøren. Alle analyser har intern kontrol.

Ekstern kvalitetskontrol:
Analysen indgår i laboratoriets program for ekstern kvalitetskontrol (QCMD), som består i undersøgelse af eksterne kontrolprøver.

 
14) 
Måleområde

Ikke relevant

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

Ja

 
16) 
Andre oplysninger

Ikke relevant

 
17) 
Baggrund

Trichomonas vaginalis er en parasit (protozo), der er årsag til kønssygdommen trichomoniasis. Prævalensen i DK er lav, ca. 1%.


 
18) 
Litteratur

  1. Anbefalinger om forebyggelse, diagnose og behandling af seksuelt overførbare infektioner. Sundhedsstyrelsen. 2015
  2. Böcher et al. Diagnostik af vaginalt udflåd. Ugeskr Læger. 2018; 180: V03170229
  3. Intestinal and Urogenital Parasites. Manual of Clinical Microbiology. Jorgensen et al. 11th ed. 2015, p2413-2416
  4. Rowley J et al. Chlamydia, gonorrhoea, trichomoniasis and syphilis: global prevalence and incidence estimates, 2016. Bull World Health Organ 2019 Aug 1;97(8):548-562

06.03.2024