Adenovirus

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Analysen anbefales ved mistanke om infektion med Adenovirus

 
2) 
Rekvisition

WebReq: Adenovirus DNA


Best/Ord: 32080


Undersøgelse: Adenovirus DNA

Materiale: Nasopharynxsekret, podning, urin

Lokalisation: .

Lokalisation podning: Svælg, øje

 
3) 
Prøvemateriale

Nasopharynxsekret, svælgpodning, podning fra øje eller urin (kun hospital).

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Materiale fra luftveje og urin fremsendes i sterilt spidsglas
Podninger sendes i Aptima Multitest Swab rør

   

 
5) 
Transport/holdbarhed

Prøven skal transporteres til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling umiddelbart efter prøvetagning og skal være modtaget senest 3 døgn efter prøvetagning. Inden transport opbevares prøve ved 4° C.

 
6) 
Svartid

Analysen udføres alle dage.

Prøven kan under normale omstændigheder forventes besvaret senest dagen efter modtagelse i afdelingen.

 
7) 
Analyse

Adenovirus DNA PCR. 

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Positiv: Adenovirus DNA påvist

Negativ: Adenovirus DNA ikke påvist

 
9) 
Princip for analysen

Analysen udføres med et kommercielt kit fra Hologic, der køres på Panther fusion systemet. Der benyttes Real-Time PCR til at amplificere et specifikt område af et genom ved brug af en DNA polymerase. Herved genereres et eksponentielt stigende antal DNA kopier af patogen-specifik nukleotidsekvens. Til detektion benyttes en fluorescerende probe, der udsender lys, såfremt prøven indeholder probespecifikt DNA.


 
10) 
Konfirmation

Analysen konfirmeres ikke.

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Vagthavende mikrobiolog: hospital tlf. 3862 6443 eller praksis tlf. 3862 6445

 
12) 
Sensitivitet/specificitet

1*10-1,5 TCID50/ml (se evt. package inserts for AdV/hMPV/RV Assay, Panther Fusion System)


 
13) 
Kvalitetskontrol

Intern QC: 
Negative kontroller samt positive kontroller for hvert target inkluderes i hver analysekørsel.

 

Ekstern QC: 
Analysen indgår i Laboratoriets program for ekstern kvalitetskontrol (QCMD, DEKS).


 
14) 
Måleområde

Ikke relevant

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

Analysen er CE mærket

 
16) 
Andre oplysninger

Ikke relevant

 
17) 
Baggrund

Der findes mindst 51 humanpatogene Adenovirus serotyper, der inddeles i seks grupper (A-F). Gruppe A og F forårsager gastroenteritis, gruppe B, D og E forårsager konjunktivitis (kan ses hos kontaktlinsebærere), gruppe C forårsager pharyngitis, mens gruppe B og E forårsager nedre luftvejsinfektioner. De fleste serotyper giver kun sjældent anledning til sygdomme. Hos immundefekte ses såvel pneumoni som hepatitis.

 
18) 
Litteratur

Panther Fusion vejledning fra Hologic og Hologic Package inserts for AdV/hMPV/RV.
08.04.2024