Cytomegalovirus (CMV) IgG (aviditet)

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Udføres hos alle, der er fundet CMV IgM antistof positiv/grænseværdi og samtidig IgG antistof positive til belysning af, om patienten har en primær infektion eller en reaktivering af tidligere infektion.

Der henvises til særskilt datablad for Cytomegalovirus antistof.

 
2) 
Rekvisition

Udbydes ikke som særskilt undersøgelse men kan være en supplerende undersøgelse, udført for en anden Klinisk mikrobiologisk afdeling.

 

Best/Ord.: NPU28524 P—Cytomegalovirus-antistof(IgG; høj aviditet); arb.k.(proc.) = ?


 
3) 
Prøvemateriale

Blod uden tilsætning eller plasma, 3-5 ml. Mindste prøvevolumen er 0,5 ml.

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Vacuette gelglas gold3.5 
5) 
Transport/holdbarhed

Prøven skal transporteres til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling umiddelbart efter prøvetagning.

Holdbar i 4 uger ved 2 - 8° C, 7 dage ved 25° C og 3 måneder ved -20° C.


 
6) 
Svartid

Analysen foretages alle hverdage på IgM antistof positiv/grænseværdi og samtidig IgG antistof positive prøver.

Maksimale svartid: under 4 dage.

 
7) 
Analyse

VIDAS® CMV IgG Avidity II, leveret af BioMérieux, France.

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Undersøgelsens navn: Cytomegalovirus (CMV) IgG (aviditet)


CMV IgG aviditet‌Tolkning
Lav*‌Forenelig med primær CMV infektion for mindre end 3 mdr. siden
Middel**‌Forenelig med nylig primær CMV infektion
Høj***‌Primær CMV infektion for mere end 3 mdr. siden
*Lav aviditet tyder på mulig nylig infektion inden for de seneste 3 måneder. Lav aviditet udelukker ikke en tidligere infektion, idet nogle personer kan have lav-avide IgG antistoffer i måneder efter primærinfektionen
‌**Middel aviditet udelukker ikke nylig infektion, men kan indicere tidligere infektion, hvor IgG-aviditeten ikke blev "modnet"
***Høj aviditet udelukker, at patienten har fået infektionen inden for de seneste 3 måneder
BEMÆRK: Resultat af CMV IgG aviditets-testen skal sammenholdes med det kliniske billede, og kan således ikke stå alene

 
9) 
Princip for analysen

Analysen udføres på en VIDAS analyserobot, leveret af BioMérieux. Udføres med og uden urea, der dissocierer svage, men ikke stærke, bindinger mellem antistof og antigen. Resultatet angives som et index mellem niveau af bundet antistof i prøven med urea og i prøven uden urea, som udtryk for, hvor stor en andel af bindingerne, der kan dissocieres af urea.

 
10) 
Konfirmation

Prøven konfirmeres ikke.

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Gravide kvinder, der er CMV IgM antistof positiv/grænseværdi og samtidig IgG antistof positive med lav/middel/høj avide antistoffer henvises til obstetriker afhængig af gestationsalder, med henblik på vurdering ved hjælp af ultralydsscanning og evt. amniocentese pga. risiko for vertikal smitte og kongenit CMV syndrom.

En graviditet afsluttes ikke på baggrund af resultat af CMV IgG aviditets testen, men må bero på en samlet vurdering af eventuel ultralydspåviste skader hos fosteret og fund af CMV i fostervand (PCR) (udtaget ved amniocentese). Langt størsteparten af fostre, der fødes af mødre med CMV-infektion er asymptomatiske. Få, især hos kvinder med primær infektion, fødes med skader, hvoraf den hyppigste er døvhed. 

 

Hos immunkompetente giver primær infektion hyppigst et mononucleose-lignende billede med protraheret feber og træthed ledsaget af lymfocytose, men i mindre grad med lymfeknudesvulst end ved EBV. Ofte ses elevation af lever transaminaser.

 

Hos immunsvækkede patienter kan CMV reaktivere og give anledning til alvorlig sygdom.

 
12) 
Sensitivitet/specificitet

Producenten oplyser:

Undersøgelse af 430 prøver (320 med CMV med infektion for mere end 3 mdr. siden, og 110 prøver med primærinfektion) testet på tre centre:


  • Overensstemmelse på 97,3 % for patienter med primær infektion (n=110).
  • Overensstemmelse på 97,8 % ved infektion over 3 måneder inden prøvetagningen (n= 320); hvoraf 279 prøver med primær infektion for > 6 mdr. havde en overensstemmelse på 98,9 %.

 
13) 
Kvalitetskontrol

Intern QC:

Der anvendes analysekontroller / kalibratorer som beskrevet af producenten.


Ekstern QC: 
Analysen indgår i Laboratoriets program for ekstern kvalitetskontrol (Labquality).

 
14) 
Måleområde

Ikke relevant

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

Ja / Nej

 
16) 
Andre oplysninger

Risikoen for vertikal transmission stiger gennem graviditeten fra 36% i første trimester til 65% i tredje trimester. Derimod er risikoen for skader på fosteret størst ved infektion i første trimester og langt overvejende ved primær infektion.

 
17) 
Baggrund

Positiv IgM antistof kan skyldes såvel primær infektion som reaktivering eller reinfektion. Antistoffer modnes i løbet af infektionen, hvorved bindingen til CMV antigen bliver mere specifik. Antistoffernes bindingsevne (aviditet) kan derfor bruges til at vurdere, hvor længe infektionen har varet og dermed, om der er tale om en primær infektion (med lav-avide antistoffer) eller en reaktivering (med høj-avide antistoffer).  

Hos gravide er risikoen for vertikal smitte til fosteret størst ved den primære infektion, og skelnen mellem primær infektion og reaktivering er derfor vigtig af hensyn til risikovurdering for fosteret. Risikoen for smitte fra mor til foster via placenta er ca. 30-50% ved primær infektion, og ca. 1-2% ved sekundær infektion/reinfektion.

 
18) 
Litteratur

  1. Diagnostik af kongenit cytomegalovirusinfektion i Danmark. Ugeskr Læger 2018;180:V03180221
  2. Mandell. Principles and Practice of Infectious Diseases. 9th edition. 2020.

16.11.2022