Hepatitis C virus antistof

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Analysen anbefales ved mistanke om infektion med Hepatitis C Virus.

 
2) 
Rekvisition

WebReq: Hepatitis C virus-Ab [HCV-Ab];P

 

Best/Ord: NPU12728


 
3) 
Prøvemateriale

Blod uden tilsætning eller plasma, 3-5 ml. Mindste prøvevolumen er 0,5 ml.

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Vacuette gelglas gold3.5 
5) 
Transport/holdbarhed

Prøven skal transporteres til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling umiddelbart efter prøvetagning. Inden transport bør prøven opbevares ved 2 - 8°C, men er holdbar i 3 døgn ved 25° C. Prøven kan opbevares i op til 7 dage ved 2 - 8°C, og i 3 mdr. ved - 20° C.


 
6) 
Svartid

Analysen udføres dagligt på hverdage.

Gennemsnitlig svartid fra modtagelse: under 4 dage.

 
7) 
Analyse

Elecsys Anti-HCV II, cobas, Roche Diagnostics, Mannheim, Germany.

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Undersøgelsens navn: Hepatitis C virus antistof

Testen besvares i henhold til resultat og konfirmatoriske analyser således:


 HCV antistofKonfirmeres ved kvantitativ HCV RNA**Konfirmeres ved antistof (INNO-LIA)**TolkningBesvares
Positiv

 

 

PositivUdføres ikkePositiv*HCV-antistoffer tilstede
NegativPositivPositiv*HCV-antistoffer tilstede
NegativNegativNegativHCV-antistoffer ikke tilstede
NegativUdføres ikkeUdføres ikkeNegativHCV-antistoffer ikke tilstede
InkonklusivUdføres ikkeUdføres ikkeInkonklusivNy prøve udbedes om 2-3 mdr.
*Ved første positive blodprøve fund udføres tillige HCV RNA PCR og HCV genotype
**Konfirmeres kun hvis ikke tidligere kendt 
Individer med positiv HCV RNA henvises til Infektionsmedicinsk afdeling mhp. udredning og behandling


 
9) 
Princip for analysen

Antistofferne påvises ved elektrokemiluminescensimmunoassay "ECLIA".

Analyseplatform er en COBAS6000, Roche Diagnostics, ved sandwichprincip.

Elecsys Anti-HCV II analysen anvender peptider og rekombinante proteiner der repræsentere HCV-kerne, NS3 og NS4 til bestemmelse af anti-HCV antistoffer.

 
10) 
Konfirmation

Alle nyerkendte positive prøver undersøges først ved HCV RNA PCR, se datablad Hepatitis C virus RNA (kvantitering). HCV RNA PCR positive prøver anses for konfirmerede. PCR negative prøver undersøges med INNO-LIATM HCV score. Resultat heraf betragtes som endeligt, og vil fremgå af det endelige svar.


Hepatitis C virus konfirmatorisk antistoftest – INNO-LIATM (INNO-LIATM HCV Score er et Line Immunoassay (LIA), Fujirebio).


Analyseprincip:
INNO-LIATM HCV Score er et 3. generations line immunoassay, som indeholder HCV-antigener, som er fremstillet fra kerneregionen, E2 hypervariabel-regionen (HVR), NS3 helicase-regionen samt regionerne NS4A, NS4B og NS5A. Antigenerne er coatet som 6 diskrete linjer på en nylonstrip med plastikbeklædning. Desuden er der coatet fire kontrollinjer på hver strip: Streptavidin-kontrollinje, 3+ positiv kontrol (anti-humant Ig), der også anvendes som kontrollinje for prøvetilsætning, 1+ positiv kontrol (humant IgG) og +/- cut-off linje (humant IgG). INNO-LIATM HCV Score er baseret på samme principper som en enzyme immunoassay.


 
11) 
Vejledning/rådgivning

Se under analysesvar og tolkning.

Er patienten tidligere fundet anti-HCV positiv eller HCV-RNA positiv, vil der ikke blive udført konfirmatorisk test ved positivt resultat. Der vil blive tilføjet følgende kommentar: HCV-antistof konfirmatorisk test (INNO-LIA eller HCV-RNA) er tidligere udført (med angivelse af test og dato.)

 
12) 
Sensitivitet/specificitet

Producenten oplyser for Elecsys Anti-HCV II, cobas:

Klinisk sensitivitet: 100 % (765 prøver fra HCV-inficerede patienter).

Klinisk specificitet: 99,85 % (6850 europæiske bloddonorer). Diagnostisk specificitet: 99,66 % (3922 indlagte patienter)


Producenten oplyser for INNO-LIATM HCV Score:

Sensitivitet på 100%

Specificitet på kliniske prøver på 93,7% og 94,5% på prøver fra bloddonorer.

 
13) 
Kvalitetskontrol

Intern QC:
Der anvendes analysekontroller / kalibratorer som beskrevet af leverandøren.


Ekstern QC:
Elecsys Anti-HCV II, cobas: Analysen indgår i Laboratoriets program for ekstern kvalitetskontrol (NEQAS), som består i undersøgelse af eksterne kontrolprøver.


INNO-LIATTM HCV Score: Kontrol panel fra Labquality: 4 udsendelser per år, 3 prøver per udsending

 
14) 
Måleområde

Ikke relevant

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

Ja /Nej

 
16) 
Andre oplysninger

Ikke relevant

 
17) 
Baggrund

Hepatitis C Virus overføres seksuelt og via blod, og kan forårsage en akut hepatitis, der hos en stor del af patienterne bliver kronisk. Hos en del af disse kronisk inficerede patienter, ses efter års infektion udvikling af primær levercelle karcinom. Hos mange patienter kan infektionen behandles, hvorfor man hos HCV antistof positive patienter ønsker at monitorere mængden af virus ved Hepatitis C virus RNA (kvantitering).


 
18) 
Litteratur

  1. Krarup H. Diagnostik af hepatitis C. Ugeskr Læger 2021;183:V05210420
  2. Manual of Clin Microbiology 12th edition, 2019
28.10.2022