Sterile væsker i bloddyrkningskolber – Dyrkning og resistens

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Bloddyrkningssystemet kan anvendes til ursterile væsker som ledvæske, ascites og pleuravæske.
Det anbefales dog at der derudover ALTID bestilles og sendes et sterilt spidsglas med væske.
Best/Ord: 10011 - Væsker

 
2) 
Rekvisition

WebReq: Udbydes ikke til praksis


Best/Ord:
Skal der kun bestilles én kolbe benyttes:
10011 Dyrkning og resistens – Kolber – valg af korrekt væsketype

For at kunne bestille labels til flere kolber er der i SP oprettet følgende profiler:
O2544746: AHH VÆSKER TIL D+R, 2 kolber
O2544799: AHH VÆSKER TIL D+R, 4 kolber

 
3) 
Prøvemateriale

Ursterile væsker: Udhentede væsker til bloddyrkningskolbe med 4 – 10 ml i hver kolbe.
Overfyldning af kolben kan medføre både falsk positive og falsk negative resultater.

Bloddyrkningskolberne (aerob og anaerob kolbe) kan afhængig af væskemængden bestilles: Væsker D+R, 2 kolber eller Væsker D+R, 4 kolber. 

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Bloddyrkningskolber:
Væsken udtages ved aseptisk teknik.

Afhængig af den tilgængelige væskemængde fordeles den i tre forskellige typer kolber med medier til dyrkning af mikroorganismer efter følgende prioritering:
1 kolbe: 1 aerob (gråt låg)
2 kolber: 1 aerob kolbe (gråt låg) og 1 anaerob (lilla låg)
4 kolber: 2 aerobe (gråt låg), 1 anaerob (lilla låg) og 1 Mycosis (grønt låg)Ved mindre voluminer anbefales at anvende den aerobe kolbe eller børnebloddyrkningskolben (højst 3 ml), sidstnævnte anbefales også anvendt ved ledvæsker fra børn. OBS! Børnekolben er en aerob bloddyrkningskolbe.


Børnekolbe:


OBS:

Ved mistanke om Kingella kingae (ses overvejende hos små børn), se eget datablad Kingella kingae DNA/RNA.

 
5) 
Transport/holdbarhed

Kolberne anbringes ved rumtemperatur.

Ved transport mellem hospitaler bør kolberne ligeledes transporteres ved rumtemperatur.

 
6) 
Svartid

Positive prøver: ringes ud, når det findes indiceret ud fra de kliniske oplysninger, og der sendes altid foreløbigt svar. Dyrkning foretages i 5 døgn.


Endeligt svar: 2-6 dage, afhængigt af mikroorganismens art.


Negative prøver: 5 dage.

 
7) 
Analyse

Mikroorganismer i ursterile væsker opformeres til detektion i velegnede medier.

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Undersøgelsens navn: Dyrkning og resistens


Kontakt mellem den klinisk mikrobiologiske læge og det personale, der varetager undersøgelsen og behandlingen af patienten kan afgøre, om fundet er af klinisk betydning eller om der er tale om en eventuel forurening af kolberne.

 
9) 
Princip for analysen

Bloddyrkningskolberne inkuberes i op til 5 døgn i et automatiseret system.

Kolberne indeholder et kolorimetrisk vækst-detektionssystem, der påviser mikroorganismer i mediet. Efter detekteret vækst i kolberne, udtages prøve til videre undersøgelse. Der foretages mikroskopi, opformering på selektive medier, samt identifikation og følsomhedsbestemmelse efter generelle mikrobiologiske metoder.

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Anbefalinger om empirisk og specifik behandling findes i

"Antibiotika – dosering, forholdsregler og behandlingsrekommandationer - håndbog",

der findes som elektronisk håndbog på hospitalets hjemmeside:


https://vip.regionh.dk/VIP/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://vip.regionh.dk/VIP/Slutbruger/Portal.nsf/Main.html?open&unid=XF0E6034F68BD24E9C1257E58003D6A19&dbpath=/VIP/Redaktoer/RH.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g


 
12) 
Sensitivitet/specificitet

 
13) 
Kvalitetskontrol

Leverandørens QC:
Ydelsen af BD BACTEC Plus Aerobic/F-medium er blevet fastsat af flere eksterne kliniske undersøgelser. Sæt indeholdende 10–100 CFU pr. flaske blev evalueret med henblik på påvisning, med 100 % påvisning i BD BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F-mediet og BD BACTEC Mycosis IC/F-mediet.
På KMA, Hvidovre, finder man, at mindst 80 % af de positive kolber bliver positive indenfor 24 timers inkubation.

Intern QC:
Kontinuerlig elektronisk overvågning af dyrkningsfund. Alle fund af

mikroorganismer i blod medfører tværfaglig konference om identifikation, og lægelige anbefalinger fra afdelingen om diagnostik og behandling af patienten.

Ekstern QC:
Bloddyrkningssystemet er certificeret svarende til krav fra CLSI.

Afdelingen deltager i et eksternt kvalitetsovervågningssystem, DEKS.

Alle fund af mikroorganismer af typer, der overvåges centralt, anmeldes og indsendes til de relevante laboratorier på Statens Serum Institut.

 
14) 
Måleområde

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

 
16) 
Andre oplysninger

 
17) 
Baggrund

Mistanke om bakteriel infektion eller svampeinfektion.

 
18) 
Litteratur

  1. Cockerill FR, et al. Optimal Testing parameters for Blood Cultures. Clin Infect Dis 2004; 38:1724-1730.
  2. -kommentarer til ovennævnte af Weinstein MP, et al. med forfatter svar. Clin Infect Dis 2005; 40: 202- 203.
  3. Rocchetti A, et al. Prospective study of the clinical performance of three BACTEC media in a modern emergency department: Plus Aerobic/F, Plus Anaerobic/F, and Anaerobic Lytic/F. J Microbiol Methods. 2016 Nov; 130:129-132
  4. Jorgensen JH, Pfaller MA, Carroll KC, Funke G, Landry ML, Richter SS, Warnock DW. 2015 Manual of Clinical Microbiology, 11th ed. ASM Press, Washington D.C. USA. 

22.02.2024