Vaginal/Cervix - Podning, Dyrkning og resistens

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Mistanke om cervicit, endometrit eller salpingit. Mistanke om intrauterin infektion i forbindelse med graviditet eller postpartum.

Mistanke om toksisk shock syndrom (TSS) forårsaget af stafylokokker eller streptokokker.

Risiko for gruppe B (GBS) bærertilstand ved graviditet.

Udflåd, kløe og smerter (dyspareunia).

 

Ved klinisk mistanke om cervicitis, endometritis og salpingitis bør der altid undersøges for Chlamydia trachomatis og Neisseria gonorrhoeae og evt. også Mycoplasma genitaliumse særskilte datablade.


Ved mistanke om candida vaginit anbefales specifik dyrkning for gær, se særskilte datablade.


 
2) 
Rekvisition

WebReq: Dyrkning og resistens, podning, vagina eller cervix


Best/Ord: 10011


Undersøgelse: Dyrkning og resistens

Prøvekategori: Podning

Materiale: Podning

Lokalisation: Vagina eller Cervix

 


Følgende bestilles på egen rekvisition:


 
3) 
Prøvemateriale

Podning fra slimhindesekret/pus fra vagina eller cervix.

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Slimhindesekret fra vagina eller cervix opsamles med podepind fra ESwab (lyseblåt låg).


For eventuelle erstatningsrør - se den senest opdaterede utensilieoversigt


 
5) 
Transport/holdbarhed

Opbevares i køleskab (4° C) indtil forsendelse.


 
6) 
Svartid

Vaginalpodninger og cervixpodninger uden oplysninger om endometrit/salpingit:

Negative: prøver besvares efter 1 døgn

Positive: prøver besvares efter 1 - 2 døgn

 

Cervixpodninger med oplysninger om endometrit/salpingit eller med særlig anmodning om anaerob dyrkning:

Negative: prøver besvares efter 2 døgn

Positive: prøver besvares efter 2 - 4 døgn


 
7) 
Analyse

Dyrkning af hæmolytiske streptokokker og S. aureus.

Ved angivelse af mistanke om intrauterin infektion eller cervicit, endometrit, salpingit undersøges også for andre bakterier inklusiv Haemophilus influenzae, gram negative enterobacteriaceae og anaerobe bakterier.

Se også "Princip for analysen".


 
8) 
Analysesvar samt tolkning

S. aureus, hæmolytiske streptokokker gruppe B og gærsvampe kan også dyrkes hos kvinder uden tegn på vaginit, og vækst af disse skal altid ses i relation til patientens symptomatologi.


Resistensbestemmelse af bakterier og gær vil blive udført i alle tilfælde, hvor det skønnes relevant.

Hvis der ønskes resistensbestemmelse overfor specielle antibiotika, skal dette anføres på rekvisitionen.


Ved mistanke/angivelse om toksisk shock syndrom og vækst af Staphylococcus aureus vil isolatet videresendes til undersøgelse for toxinproduktion på SSI.

 
9) 
Princip for analysen

Vaginalpodning:
Aerob dyrkning på relevante medier.


Cervixpodning:
Aerob dyrkning på relevante medier. Efter speciel anmodning eller ved oplysning om Endometritis/salpingitis eller anden alvorlig tilstand, udsås også anaerobt og for gram negative stave.

 

Resistensbestemmelse med disk-diffusion, evt. bestemmelse af MIC ved anvendelse af E-test eller automatiseret resistensbestemmelse.

 
10) 
Konfirmation

Ikke relevant

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Ved tvivlspørgsmål kontaktes vagthavende læge på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling:

Hospital tlf. 3862 6443 eller Praksis tlf. 3862 6445.


Hospital: se Antibiotikahåndbogen på Klinisk Mikrobiologisk Afdelings hjemmeside eller intranet.


Praksis: se "Antibiotikavejledning, Region H" på Sundhed.dk: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/praksisinformation/almen-praksis/hovedstaden/patientforloeb/forloebsbeskrivelser-icpc/a-alment-og-uspecificeret/antibiotikavejledning/

 
12) 
Sensitivitet/specificitet

Ikke relevant

 
13) 
Kvalitetskontrol

Analysen er underlagt ekstern kvalitetskontrol ved NEQUAS UK.

 
14) 
Måleområde

Ikke relevant

 
15) 
CE mærkning/akkreditering
Nej

 
16) 
Andre oplysninger

Forslag til klinisk vurdering af vaginalsekret:


Sekret


NormalVaginoseTrichomonas vaginitCandida vaginit
FarveHvidGråhvidGulgrønHvid
KonsistensInhomogenHomogenHomogenInhomogen
pH< 4.5
> 4.5> 4.5< 4.5
LugtIngenFiskeagtigRåddenIngen
AmintestNegativPositivEvt. positivNegativ
VaginalvægNormalNormalInflammeretInflammeret

Mikroskopi


NormalVaginoseTrichomonas vaginitCandida vaginit 
LeukocytterIngen/fåIngen/fåTalrige
GærcellerIngenIngen
Ingen
Få/en del/mange
TrichomonasIngenIngen
TilstedeIngen
CluecellerIngen
TilstedeIngen
Ingen

 
17) 
Baggrund

Den normale vaginalflora består overvejende af forskellige laktobaciller og ofte mindre mængder af en række andre bakterier, som f.eks. corynebakterier og ikke-hæmolytiske streptokokker. Såvel gærsvampe, hæmolytiske streptokokker gruppe B som S. aureus kan forekomme som del af normalfloraen hos nogle kvinder.

Også mindre mængder fækalflora kan forekomme i vaginalsekretet. Symptomer og øget udflåd fra vagina kan skyldes såvel infektiøse og inflammatoriske årsager, som ændringer i den vaginale bakterielle flora. Hyppigste årsag til udflåd og lugtgener fra underlivet er bakteriel vaginose (BV). Andre årsager kan være vulvovaginal candidiasis eller Trichomoniasis.


BV er en tilstand, der skyldes uligevægt i sammensætningen af den vaginale flora. Ved BV findes i varierende grad overvækst af primært anaerobe bakterier, f.eks. Gardnerella vaginalis, Prevotella sp. Mobiluncus spp., og Mycoplasma hominis.


Aerob vaginitis er en inflammatorisk tilstand, domineret af bakterier fra tarmen, f.eks. E. coli, hæmolytiske streptokokker gruppe B og S. aureus. For at stille diagnosen BV anbefales anvendelse af Amsels kriterier med måling af pH, vurdering af homogeniteten af sekret, amintest, og direkte mikroskopi.


Dyrkning er af ringe værdi til diagnostik af BV, og der undersøges ikke for Gardnerella vaginalis, idet bakterien også findes hos mange kvinder, der ikke har BV. Ved candidiasis, der ikke kan påvises ved direkte mikroskopi eller er recidiverende, kan dyrkning for gær være indiceret.


Undersøgelse for Trichomonas vaginalis kan ligeledes være indiceret.


Ætiologien til cervicitis/underlivsbetændelse er oftest Chlamydia trachomatis, men kan bl.a. også være Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, anaerobe bakterier og mikroorganismer fra vaginalfloraen inklusive streptokokker, stafylokokker, E. coli.


 
18) 
Litteratur

  1. Böcher et al. Diagnostik af vaginalt udflåd. Ugeskr Læger. 2018; 180: V03170229
  2. Sherrard et al. European (IUSTI/WHO) International Union againstsexually transmitted infections (IUSTI) World Health Organisation (WHO) guideline on the 1. management of vaginal discharge. International Journal of STD & AIDS. 2018; 29: 1258-1272
  3. Ross et al. European guideline for the management of pelvic inflammatory disease. 2017. International Journal of STD & AIDS. 2018; 29: 108-114
  4. Lamont et al. The vaginal microbiome: New information about genital tract flora using molecular based techniques. BJOG. 2011.; 118: 533-549
  5. Brunham et al. Pelvic Inflammatory Disease. NEJM. 2015; 372:2039-2048
  6. Money. The Laboratory diagnosis of bacterial vaginosis. Can J Infect med Microbiol. 2005; 16:77-79
  7. Grindsted et al. Behandling af bakteriel vaginose i almen praksis. Rationel Farmakoterapi.    Marts 2001
  8. Saunte et al. Oral og vaginal Candidose. Rationel Farmakoterapi. August 2015
  9. DSOG Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi. Guideline. Gruppe B streptokokker - Early onset disease: Profylakse inklusiv GBS screening intrapartum 2019

14.11.2023