Influenzavirus A+B & Respiratorisk Syncytial Virus POCT

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Testen er indiceret, hvor hurtig afklaring af infektionsstatus for Influenzavirus type A og B samt Respiratorisk Syncytial Virus ønskes:

  1. med henblik på kontaktisolation af patienten
  2. med henblik på differentialdiagnose overfor meningitis


 
2) 
Rekvisition

WebReq: Udbydes ikke til praksis

 
Best/Ord: 52050


Undersøgelse: Influenza A+B virus og RS virus DNA/RNA

Materiale: Ekspektorat, trakealsekret, BAL, nasopharynxsekret eller podning

Lokalisation: Podning fra næsesvælgrum (nasopharynx) eller svælg


Bemærk: POC testen bestilles på samme Best./Ord. som hvis prøven sendes til undersøgelse på Klinisk Mikrobiologisk afd.

 
3) 
Prøvemateriale

Nasopharyngealt sug, ekspektorat, trachealsekret, podning fra nasopharynx eller svælg


 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Podning fra nasopharynx eller svælg tages med eSwab. Materiale fra luftveje (nasopharyngealt sug, ekspektorat, trachealsekret) podes med eSwab.
For eventuelle erstatningsrør - se den senest opdaterede utensilieoversigt (Valg af utensilier)

 
5) 
Transport/holdbarhed

Positive prøver bedes transporteret til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling umiddelbart efter lokal analyse. Inden transport opbevares prøve ved 4° C

 
6) 
Svartid

20 minutter fra analysestart

 
7) 
Analyse

cobas Influenza A/B & RSV

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Positiv:
Influenzavirus type A eller B eller Respiratorisk Syncytial Virus: Påvist

Patienten skal isoleres ved indlæggelse på hospitalNegativ:
Influenzavirus type A eller B eller Respiratorisk Syncytial Virus: Ikke påvist

 
9) 
Princip for analysen

Realtime Nukleinsyre Amplifikation (Polymerase kæde reaktion, PCR) på lokal "Point-of-Care" Liat platform. Opformerede PCR produkter identificeres med specifikke prober

 
10) 
Konfirmation

Analysen konfirmeres ikke

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Ved behov for teknisk support eller rådgivning omkring analysen kontaktes KMAs POCT specialist på 2452 9190 hverdage 8:00 – 15:30 

 
12) 
Sensitivitet/specificitet

Sensitivitet:
Influenza A: 2x10-3 – 2x10-2 TCID50/ml; Influenza B: 2x10-3 – 4x10-2 TCID50/ml; RSV: 4x10-1 TCID50/ml


Specificitet:
Analysen detekterer ikke andre mikroorganismer

 
13) 
Kvalitetskontrol

Analysen bliver kvalitetssikret under KMAs Point-of-Care kvalitetssikrings program.


 
14) 
Måleområde

Ikke relevant

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

Analysen er CE mærket og FDA godkendt

 
16) 
Andre oplysninger

Ikke relevant

 
17) 
Baggrund


 
18) 
Litteratur

  1. *Producent: cobas Influenza A/B & RSV, Roche Molecular Systems

21.02.2024