Plasmodium (malaria?) DNA/RNA

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale og prøvetagning
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Malaria LAMP test udføres ved mistanke om malaria; feber eller anden klinisk mistanke om malaria hos en patient, der har rejst i malariaområde. Undersøgelsen er ikke egnet til behandlingskontrol. Til behandlingskontrol benyttes i stedet malaria mikroskopi.
 
2) 
Rekvisition

WebReq: Udbydes ikke til praksis

Best/Ord: NPU28748           

Undersøgelse: P—Plasmodium(DNA); arb.k.(proc.) = ?


Husk at kontakte vagthavende mikrobiolog, så analysen kan blive udført akut.

 
3) 
Prøvemateriale og prøvetagning

Veneblod udtaget ved venepunktur i EDTA-glas

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

3 ml EDTA glas (Lilla 3S) 
5) 
Transport/holdbarhed

Fremsendes akut til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, afsnit 445, Hvidovre Hospital. 

Husk at melde prøven telefonisk til vagthavende mikrobiolog på 3862 6443.

 
6) 
Svartid

Analysen udføres akut og der er svar inden for to timer fra prøvens modtagelse.
Der afgives telefonisk svar på akutte prøver.

 
7) 
Analyse

Malaria LAMP test: Alethia Malaria DNA amplification assay for the detection of Plasmodium spp.
Malaria antigen test: First Response Malaria Ag. pLDH/HRP2 Combo Card Test.

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Undersøgelsens navn: Plasmodium (malaria?) DNA/RNA

Positiv: Plasmodium species DNA Påvist

Negativ: Plasmodium species DNA Ikke påvist

Inkonklusiv: Plasmodium species DNA Inkonklusiv 

Hvis der er påvist malaria ved LAMP "Plasmodium DNA/RNA Påvist" udføres supplerende malaria antigen test og malaria mikroskopi som svares ud som følger:

Plasmodium antigen:

Positiv: Plasmodium antigen Påvist


Negativ: Plasmodium antigen Ikke påvist

Inkonklusiv: Plasmodium antigen Inkonklusiv


Et positivt svar på antigen-undersøgelsen tilføjes en af nedenstående kommentarer:

  • Antigen specifik for Plasmodium spp. er påvist

  • Antigen specifik for Plasmodium falciparum er påvist

  • pLDH og HRP2 positiv: Antigen specifikt for Plasmodium falciparum og for Plasmodium spp. er påvist. Fundet er foreneligt med infektion med P. falciparum, og kan være foreneligt med eventuel dobbeltinfektion med non-falciparum species.


Plasmodium (malaria) Mikroskopi


En positiv mikroskopi svares med angivelse af art (Plasmodium falciparum / vivax / ovale / malariae /  species), påviste parasitstadier (trofozoitter / skizonter / gametocytter) samt parasitæmigrad (andel af erythrocytter, der er inficerede).


En negativ mikroskopi svares med "Ved mikroskopi ses ingen malariaparasitter".


 
9) 
Princip for analysen

Ved LAMP test påvises DNA fra malaria-parasitter ved hjælp af loopmedieret isothermal amplifikation. 

Hvis prøven er positiv i LAMP testen, udføres malaria antigen test og mikroskopi for at identificere, hvilken art af malaria patienten er inficeret med og for at bestemme parasitæmigrad.

Malaria antigen test er en immunkromatografisk analyse til kvantitativ bestemmelse. Testen påviser antigenerne pLDH som er specific for Plasmodium spp. (P. falciparum / vivax / ovale / malariae), og HRP2 som er specifik for Plasmodium falciparum.

 
10) 
Konfirmation

Fund af malaria konfirmeres ved antigenpåvisning og mikroskopi. I sjældne tilfælde sendes prøven til PCR.

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Påvist malaria kræver akut indlæggelse og behandling på Infektionsmedicinsk afdeling / Børneafdelingen.

Analysen udføres en gang ved mistanke om malaria, og gentages kun såfremt der er kraftig mistanke om malaria trods negativ undersøgelse. 

Analysen kan ikke bruges som behandlingskontrol. Ved behandlingskontrol bestilles Plasmodium (malaria?) Mikroskopi.

 
12) 
Sensitivitet/specificitet


LAMP undersøgelsen udføres på en blodprøve. Sensitiviteten og specificiteten af LAMP analyse på blod er høj. Malaria LAMP har vist en sensitivitet på 99% og specificitet på 99,2% i non-endemiske områder. 

Ved et negativt resultat i LAMP test betragtes resultatet som negativt, og der foretages ikke opfølgende undersøgelser.


For malaria antigen test er der ved validering på kliniske prøver i WHO-regi fundet en sensitivitet for P. falciparum på 91.4% ved 200 parasitter/µL, 100% ved 2000 parasitter/µL. For P. vivax: 82% ved 200 parasitter/µL, 100% ved 2000 parasitter/µL. Falsk positiv raten var 1.9%.
Sensitiviteten forventes at være lavere ved P. ovale og P. malariae.

 
13) 
Kvalitetskontrol

Ved hver kørsel indgår intern kvalitetskontrol.

UK NEQAS ekstern kvalitetskontrol.

 
14) 
Måleområde

Malaria LAMP test:

Detektionsgrænse: 
  • 2 parasitter/µL for P. falciparum
  • 0.125 parasitter/µL for P. vivax

Producenten oplyser at der kan opstå invalide resultater ved hæmatokrit over 57,5% eller hæmoglobin over 30 g/dl.

Malaria antigen test: 

Testen detekterer ned til 200 parasitter/µL blod. 

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

CE-mærket.

 
16) 
Andre oplysninger

Rejseanamnese udfyldes ved besvarelse af prompt ved rekvirering.

 
17) 
Baggrund

Malaria skyldes infektion med malaria parasitten, der er en éncellet protozo af arten Plasmodium. Malaria er en hyppig infektion i tropisk Afrika og sjældnere i store dele af Asien og Sydamerika. Der findes forskellige arter: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovalePlasmodium malariae og Plasmodium knowlesi (kun set i det Sydøstlige Asien). Plasmodium knowlesi kræver PCR konfirmation. Malaria mikroskopi og malaria antigen test udføres kun ved positiv LAMP test eller ved behandlingskontrol (kun mikroskopi).

 
18) 
Litteratur

01.06.2023