Nedre luftveje – Dyrkning og resistens

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

Kliniske tegn på nedre luftvejsinfektion.

 
2) 
Rekvisition

WebReq: Dyrkning og resistens, ekspektorat

Best/Ord: 10011 

Undersøgelse: Dyrkning og resistens
Prøvekategori: Luftvejssekreter
Materiale: BAL, bronkialsekret, ekspektorat, trakealsekret

 
3) 
Prøvemateriale

Ekspektorat, trakealsekret eller bronkoskopisk ophentet materiale fx BAL.

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Ekspektorat: opsamles i ekspektorat dåse, låget skrues på, så den er tæt. Denne anbringes i en ydre forsendelsesdåse med gult tryklåg 
Trakealsug/BAL: opsamles i sterilt spidsglas med skruelåg. Sekret fra nedre luftveje frembragt ved ophostning eller trakealsugning evt. bronkial-skylning, BAL

Et velegnet ekspektorat til D+R er afgørende for målrettet antibiotisk behandling. Hvis patienten ikke kan frembringe sekret fra nedre luftveje ved ophostning, anbefales trakealsugning. Vejledning findes på intranettet 

Materialet frembringes så vidt muligt før antibiotikabehandling påbegyndes. 
Undgå spyt-tilblanding.


  

 
5) 
Transport/holdbarhed

Fremsendes så hurtigt som muligt. 
Opbevares i køleskab (4° C) til afsendelsen. Afsendelse indenfor 24 timer

 
6) 
Svartid

Svar:
Endeligt
svar kan forventes 1-3 dage efter modtagelse af prøven. 
Foreløbigt svar med mikroskopifund indenfor 1. døgn efter modtagelsen.

 
7) 
Analyse

Påvisning af patogener ved mikroskopi, samt dyrkning og resistensbestemmelse af disse.

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Prøvens egnethed, vurderet ved mikroskopi, er afgørende for tolkningen af det dyrkede fund.
Mangel på leukocytter og/eller cylinderepitelceller, samt tilstedeværelse af en større mængde pladeepitelceller tyder på, at prøven primært består af svælgsekret og dermed er uegnet. Identifikation og antibiotikaresistensbestemmelse foretages og svares ud ved alle potentielt klinisk relevante fund

 
9) 
Princip for analysen

Mikroskopi med henblik på vurdering af prøvens egnethed og mikroskopiske fund.
Dyrkning aerobt (og evt. anaerobt) af patogene bakterier, identifikation af disse og følsomhedsbestemmelse ved diskdiffusion eller MIC-bestemmelse med E-tests. 

 
10) 
Konfirmation

Ikke relevant

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Hospital: Se "Antibiotika - dosering, forholdsregler og behandlingsrekommandationer - håndbog" i VIP.

Praksis: Se Antibiotikavejledning for primærsektoren på Sundhed.dk

 
12) 
Sensitivitet/specificitet

Angivelser savnes for almen bakteriologi. Er afhængig af prøvens egnethed

 
13) 
Kvalitetskontrol

Analysen er underlagt ekstern kvalitetskontrol ved NEQUAS UK.

 
14) 
Måleområde

Ikke relevant

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

Nej / nej

 
16) 
Andre oplysninger

Anaerob dyrkning udføres, hvis det ud fra rekvisitionens oplysninger skønnes relevant. Fx ved oplysninger om lungeabsces.

 
17) 
Baggrund

Luftvejspatogener som Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa osv. ophostes fra nedre luftveje, når de giver anledning til infektion. Mikroskopi, dyrkning og resistensbestemmelse kan derfor være en nem og hurtig vejledning til korrekt målrettet behandling.

 
18) 
Litteratur

  1. Specimen Collection, Transport, and Processing: Bacteriology. Manual of Clinical Microbiology. 12th ed 2019
  2. Mandell. Principles and Practice of Infectious Diseases 9th edi 2020
17.11.2022