Screening i forbindelse med udlandsophold

  
1) Indikation
2) Rekvisition
3) Prøvemateriale
4) Prøvemedie/prøvetagning
5) Transport/holdbarhed
6) Svartid
7) Analyse
8) Analysesvar samt tolkning
9) Princip for analysen
10) Konfirmation
11) Vejledning/rådgivning
12) Sensitivitet/specificitet
13) Kvalitetskontrol
14) Måleområde
15) CE mærkning/akkreditering
16) Andre oplysninger
17) Baggrund
18) Litteratur
  
1) 
Indikation

For at undgå spredning af multiresistente bakterier og svampe på hospitalerne, bør patienter, der indenfor de seneste 6 måneder har modtaget behandling på hospital eller klinik udenfor Norden, screenes og evt. isoleres iht. nedenstående:


 • Hvis indlæggelse eller ophold i klinik i mere end 24 timer indenfor de sidste 7 dage:
  • Patienten bør screenes og isoleres indtil svar på podninger haves

 • Hvis indlæggelse eller ophold i klinik i mere end 24 timer for mere end 7 dage siden:
  • Patienten bør screenes, men ikke isoleres indtil svar på podninger haves

 • Hvis indlæggelse eller ophold i klinik under 24 timer og der har været udført invasive indgreb:
  • Patienten bør screenes, men ikke isoleres indtil svar på podninger haves

 • Hvis indlæggelse eller ophold i klinik under 24 timer og der IKKE har været udført invasive indgreb:
  • Patienten skal ikke screenes eller isoleres 


Ved invasive indgreb/procedurer forstås f.eks. anlæggelse af katetre og dræn, dialyse eller suturering, men ikke injektioner, perifert venekateter eller blodprøvetagning.

 


Ved screening for Methicillin resistente Staphylococcus aureus (MRSA) UDEN indlæggelse i udlandet henvises til særskilt datablad

Ved screening for Vancomycin-resistente enterokokker (VRE) UDEN indlæggelse i udlandet henvises til særskilt datablad

Ved screening for Carbapenemase-producerende organismer/enterobakterier (CPO/CPE) UDEN indlæggelse i udlandet henvises til særskilt datablad

Ved screening for Candida auris UDEN indlæggelse i udlandet henvises til særskilt datablad 
2) 
Rekvisition

WebReq: Udbydes ikke til praksis

 

Best/Ord: 10050


Undersøgelse: Screening i forbindelse med udlandsophold

Materiale: Podning

Lokalisation: Næsehule, svælg, rectum, axil/lyske (alle fire vælges)


Øvrige relevante prøver fra fx sår, drænsted, urin, trakealsekret fra intuberede patienter mv.
, bestilles enkeltvis og oprettes som alm. dyrkning og resistens for den pågældende prøvelokalisation.
I "Kliniske oplysninger" anføres "Indlagt i udlandet". Dette er meget vigtigt for at sikre korrekt prøvebehandling i laboratoriet.

 
3) 
Prøvemateriale

Podninger fra:

Næse, svælg, lyske/axil og rectum (4 podninger i alt).


Podning fra perineum (mellemkødet) kan evt. erstatte rektalpodning, hvis der er særlige etiske/kulturelle grunde, se Prøvetagning.


Hvis der er sår, eksem, katetre, dræn eller lignende tages supplerende prøver herfra. 

 
4) 
Prøvemedie/prøvetagning

Podningerne fra næse, svælg og lyske/axil tages med ESwab (lyseblåt låg):

 • Podning fra næsen: Der podes med samme podepind i begge næsebor. Podepinden føres rundt på indersiden af næsefløjene i alt 3 gange i hvert næsebor

 • Podning fra svælg: Podepinden føres op og ned på begge ganebuer med samme podepind

 • Podning fra axil/lyske: Podepinden drejes rundt i begge armhuler og bagefter i lyske området i begge sider med fast tryk for optimal hudkontakt. Samme podepind bruges til de fire hudområder. 
 • Podning fra rectum tages med FecalSwab (orange låg):
  Podepinden må ikke føres mere end 2 cm op i endetarmen. Røret skal endelig ikke fyldes op med fæces.
  Hvis der af særlige etiske/kulturelle grunde podes fra perineum i stedet for rectum, anvendes også FecalSwab (orange låg) 
Hvis
der er sår, podes også herfra med ESwab og ved KAD sendes urin i Monovette urindyrkningsglas til D+R. Se særskilte datablade


 
5) 
Transport/holdbarhed

Fremsendes til Klinisk Mikrobiologisk afd. med intern transport. Opbevares i køleskab indtil forsendelse.

 
6) 
Svartid

Negative prøver: 2 døgn efter modtagelse (hurtigtest besvares indenfor 12 timer).

Positive prøver: besvares endeligt efter 3-4 døgn.

 
7) 
Analyse

 
8) 
Analysesvar samt tolkning

Negativ prøve fra rectum besvares:

 • "CPO carbapenemasegen (GeneXpert): ikke påvist"
  og/eller
 • "Ingen vækst af carbapenemaseproducerende organismer"
  og 
 • "vanA ikke påvist"Negative prøver fra næse og svælg besvares:


 • "MRSA DNA (GeneXpert): ikke påvist"
  og/eller
 • "Ingen vækst af MRSA"

Negative prøver fra axil/lyske besvares;
       "Ingen vækst af Candida auris"

OBS: Hvis GeneXpert svar (hurtigtest) for MRSA fra næse- og svælgpodning og GeneXpert svar for CPO fra rectumpodning er negativ, og patienten ikke har modtaget antibiotika inden for 7 dage, kan patienten afisoleres.
Har patienten modtaget antibiotika indenfor 7 dage kontaktes den lokale Hygiejneorganisation eller Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA) mhp. rådgivning.
I sjældne tilfælde kan det ske, at der alligevel viser sig at være en resistent mikroorganisme i prøven efter dyrkning, selvom den primære undersøgelse var negativ. I sådanne tilfælde skal patienten genisoleres.


Positiv prøve for MRSA, CPO, C. auris og/eller VRE: Patienten skal isoleres eller forblive isoleret.

 
9) 
Princip for analysen

Isolerede patienter får lavet hurtigtest for CPO og MRSA med svar indenfor 12 timer, således at patienterne kan afisoleres ved negativt svar. Svar på VRE følger efter 24 timer og på C. auris efter 48 timer. Genisolation kan blive nødvendigt i få tilfælde.

 

Podninger fra næse og svælg undersøges kun for Methicillin resistente Staphylococcus aureus (MRSA).

 

Podning fra rectum undersøges for følgende:

 • Carbapenemaseproducerende organismer (CPO) (resistente eller intermediært følsomme overfor f.eks. meropenem)
 • Vancomycin resistente Enterococcus faecalis eller Enterococcus faecium (VRE)

Podning fra axil/lyske undersøges kun for C. auris


 
10) 
Konfirmation

 
11) 
Vejledning/rådgivning

Ved fund af multiresistente bakterier eller svampe og spørgsmål omkring infektionshygiejniske problemstillinger kan Klinisk Mikrobiologisk afdelings vagthavende læge kontaktes på tlf. 38 62 64 43 eller den lokale hygiejnesygeplejerske.

Se også Regional klinisk vejledning "Multiresistente bakterier og svampe" på VIP på intranettet.

 
12) 
Sensitivitet/specificitet

 
13) 
Kvalitetskontrol

Analyserne er underlagt ekstern kvalitetskontrol ved NEQUAS UK.

 
14) 
Måleområde

 
15) 
CE mærkning/akkreditering

 
16) 
Andre oplysninger

 
17) 
Baggrund

Ved ophold på udenlandske hospitaler er der øget risiko for infektion og/eller kolonisation med bakterier og svampe, som er multiresistente – dvs. resistente over for mange slags antibiotika og svampemidler, og derfor vanskelige at behandle. Forekomsten af multiresistente bakterier og svampe er fortsat relativt lav i Norden (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige) sammenlignet med andre lande. Multiresistente bakterier og svampe ses med tiltagende hyppighed ned gennem Europa, Mellemøsten, Asien og USA. 

 
18) 
Litteratur
07.04.2022